zekat.gen.tr https://www.zekat.gen.tr Zekat, Zekat Kimlere Verilir ve Hesaplama tr-TR hourly 1 Copyright 2020, zekat.gen.tr Wed, 28 Oct 2015 00:00:00 +0000 Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Diyanet Zekat https://www.zekat.gen.tr/diyanet-zekat.html Tue, 27 Nov 2018 02:40:23 +0000 Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zek Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman olmak, akıllı, hür, buluğ çağında olmak, borcu ve temel ihtiyaçları dışında kazancı fazla yani nisap miktarı olan mala sahip olmak gerekir. Nisap oranı zekat için konulan zenginlik ölçüsüdür. Borcu ve temel ihtiyacı dışında malı olan kişiler zengin kabul edilir. Bu fazla olan malın olması ve üzerinden 1 yıl geçmesi durumunda bunun zekatı verilmelidir.

Zenginlikte asgari sınır miktarı Peygamberimiz tarafından belirlenmiş olup, asgari sınır İslam'ın öngördüğü yaşam standartı ile zenginlik ölçüsüdür. Hadislerde gösterilen nisap oranı 80,18 gram altın ya da bunun ayarında mal, para, hayvan gibi değerlerdir. Ekonomik koşullar fazla değişmediği için, bu oranlar sonradan da korunmuştur.

Zekat farz olduğu zaman verilmelidir. Bunun için bir zaman belirlenmemiştir. Bunu vermek için Ramazan ayını ya da belirli bir dönemi beklememek gerekir. Diyanet zekat konusunda Müslümanları aydınlatıcı açıklamalar yapmaktadır. Zekat konusunda en doğru bilgileri bu şekilde öğrenebilirsiniz. Zekatın ne zaman verileceği, nasıl verileceği, ne oranda verileceği, kimlere verileceği konusunda Diyanet'in verdiği bilgilere dayanmalısınız. Bu bilgiler Kuran-ı Kerim'de aynen belirtilmiştir. Fakirler, esaretten kurtulacaklar, düşkünler, Allah yolunda olanlar, yeni Müslüman olan kişiler zekat vermek için uygun görülmüştür.

Diyanet Zekat

Zekatın şartları ise, zekat verirken niyet etmek ve zekat tutarının verildiği kişinin mülkiyetine geçirilmesi yani temlik edilmesidir. Bu kişiler zekatı dilediği gibi harcayabilir. Fakirlere yedirilen yemek türü şeyler zekat kapsamında olmaz. Zekatın mal ya da para şeklinde verilmesi gerekir. Zekat verilen kişiler kendi mallarından yemelidir. Bu konuların hepsi Diyanet zekat açıklamalarında, fetvalarında yer almaktadır.


]]>
Kaç Gram Altına Zekat Düşer https://www.zekat.gen.tr/kac-gram-altina-zekat-duser.html Tue, 27 Nov 2018 17:37:04 +0000 Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte n Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzde bu değerler ise, altın için 85 gram yapmakta, gümüş içinde 595 gram yapmaktadır.

Sahip olunan 85 gram altın için verilecek zekat miktarı 2 gramdır. Bu 1/40 oran yapar. 85 gramdan fazlası ise, yaklaşık 20 gram fazla olmadıkça zekata tabi olmaz. 85 gramdan fazla olan 20 gramı geçerse, bu ayrıca zekata tabi olur. Fakat 20 gramdan az olan altın diğer zekata tabi olan bir şeyle örneğin para ile beraber hesaplandığı zaman nisap oranına erişirse, bunun da zekatı verilmelidir.

85 grama ilave olan eldeki 20 gram altının zekata tabi olmaması da, İmam-ı Azam'a göre böyledir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ise, bu fazla miktar altının kırkta biri zekat olarak verilmelidir.

İmam Safi ile diğer mezhep imamları ise, bu fazla altın için 1/40 oranında zekat verilebileceği görüşünü belirtirler. Bu gümüşte ise, 1/40 oranındadır. 595 gram gümüş için verilecek zekat miktarı da, 15 gram gümüş olmaktadır.

Kaç Gram Altına Zekat Düşer

Altın ve gümüş ile yapılan sanat eserleri de nisap oranına ulaşırsa, bunların da zekatı verilir. Bu tür antika eserlerin zekatı verileceğinde, önce tartılır ve kırkta biri oranı zekat olarak verilir. Başka bir şeyle zekat verilecekse, değeri dikkate alınır. Eğer kendi türüyle zekat ödenecekse, İmam-ı Azam ile Ebu Yusuf'a göre antika eserinin değeri dikkate alınır.

Hanefi mezhebine göre, eldeki altın, gümüş ve diğer ticari eşyaların nisap miktarında aynı cinsten olması şartı aranmamaktadır. Farklı türden olduklarından, nisapta birlikte hesaplama yapılmaz. Altın açısından 72, 91, 96, 100 gram ölçüsünü esas alan, gümüş için 642 ve 700 gram ölçüsünü esas alanlarda bulunmaktadır.

]]>
Zekat Ne Zaman Verilir https://www.zekat.gen.tr/zekat-ne-zaman-verilir.html Wed, 28 Nov 2018 00:46:25 +0000 Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı olan şeylerin zekatı verilmektedir. Zekât, farz olduktan sonra verilir. Farz olm Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı olan şeylerin zekatı verilmektedir. Zekât, farz olduktan sonra verilir. Farz olmadığı süre içerisinde verilmemesinin bir mahsuru olmamaktadır. Genişliğe ulaşan kişi, zengin olduğu tarihi, zamanı aya göre bir yere yazmalıdır. Örneğin, 3 vakitte zengin olmuş ise, bir yıl sonra vaktin üçü gelince yine varlık kadar parası ve ticaret malı var ise zekâtını vermelidir. İlla ki Ramazan ayını beklemek gerekmemektedir. Günü ve zamanı gelmeden zekât vermekte de herhangi bir mahzur bulunmamaktadır aksi halde çok iyi olmaktadır. Hatta gelecek birkaç yılın zekâtı bile önceden verilmesi de caiz olmaktadır. Kişi zekâtını yanlış hesap ederek, bir altın zekât vermesi gerekirken iki altın hesap ederek bir fakire verdikten sonra tekrardan hesap eder ise, bir altın vereceğini anladığı zaman, ikinci yıl vereceği zekâta vermiş olduğu bir altını dahil edebilmektedir. Zekâtı acele etmeden bir yıl içerisinde vermek gerekmektedir diyen bazı alimler bulunmaktadır. Fakat hemen vermek vaciptir. Özürsüz olarak geciktirmek mekruh olmaktadır.

Zekat Ne Zaman Verilir
Her zenginin zekat verme ayı ve günü farklı olmaktadır. Durumu zaman olarak normal olan kişi illa ramazanı beklemeyip vermelidir. Eğer Şevval ayının 23'ünde zengin olunmuş ise, gelecek yıldaki Şevvalin 23'ünde zekat verilmektedir. Fakat Şevval ayı gelmeden de Ramazan ayında da verilse de olur. Fakat Şevval ayının 23'ünde tekrar toplam malını hesap etmelidir. Az vermiş ise, üstü tamamlanmalıdır. Çok vermiş ise, fazla verdiği nafile olmaktadır. Fakat gününde mutlaka tekrar hesap etmek gerekmektedir. Kuran da zekat mutlaka verilmelidir diye geçmektedir. Zekat veren her kim ise hissetmese bile mutlaka mal varlığına ek olarak artmaktadır. Zekat sadece zekat olarak görülmemelidir zekatın bir amacı da olmayana verip sevindirmek olmaktadır.
]]>
Kimler Zekat Verir https://www.zekat.gen.tr/kimler-zekat-verir.html Wed, 28 Nov 2018 12:01:21 +0000 Kimler Zekat Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekat verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayın valideye, kayın pedere Kimler Zekat Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekat verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayın valideye, kayın pedere, kayın biradere, üvey çocuğa zekat verilmesi uygundur. Eğer durumlar çok kötü ise, yakın akrabaya zekat vermenin sevabı daha büyüktür. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de zekat veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı az da olsa kendisine ait olur. Oysa ki bu yarar, tamamıyle kendisinden kesilmiş bulunmalıdır.

Kadın, dinimize göre fakir kocasına İmameyn’e göre zekat verir. Kocası maddi sıkıntı içerisinde ise, bu kavle uymanın sakıncası yoktur. Hayır kurumlarına (medrese, Kur’an kursu yada vakıflara), cami, mescit, yol, köprü gibi temlik yer almayan şeylerin inşa ve tamirine zekat düşmez. Hayır işlerine zekat verilemezse de, zekat alan bir fakir kişi, almış olduğu parayı yol, cami, köprü ve çeşme gibi hayır işlerin de kullanabilir. Bu durumda zekat veren de, zekatı alıp harcayan da  sevap kazanır.

Buralara zekat şeklinde verilen paralar bir fakire verildikten sonra, o fakirin de kendi rızasıyla, herhangi bir baskı olmadan parayı kuruma yada vakfa hediye etmesiyle birlikte kurumda yer alan talebelerin yada kurumun ihtiyaçlarında kullanılabilir. Asıl ihtiyaçlarından başka nisab miktarı bir mala sahip olana da zekat düşmez. Çünkü bu kimse zengin olarak kabul edilir, ihtiyaçtan fazla olarak elde olan malın ticaret eşyası, nakit para gibi değeri yükselen bir mal yada ev ve ev eşyası gibi artmayan bir mal olması önemli değildir.

Bir kimse zekatını, zengin bir erkeğin küçük olan çocuğuna veremez. Çocuk, babasının sahip olduğu mal sayesinde zengin sayılır. Fakat zengin olan bir kadının fakir ve bakıma muhtaç olan ve babası Müslüman olan çocuğuna zekat verilebilir. Çocuğun nesebi, baba tarafından sabittir; annesinin serveti ile zengin varsayılmaz. Yine bir kimse zekatını, zengin bir adamın fakir ve müslüman olan babasına yada zengin olan bir adamın fakir ve müslüman olan (bü büyük çocuğuna yada o kişinin fakir ve müslüman olan eşine verebilir. Birer kişi olarak tasarrufa ehildirler, birbirlerine ait olan serveti ile zengin sayılmazlar.

Kimler Zekat Verir

Verilen bir zekat, fakirce yada fakir çocuğun ve çocuğun velisi yada velisince alınmadıkça tamam sayılmaz. Fakir olan bir yaşlının yada paranın değerini bilip kanmayacak bir yaşta olan çocuğun zekatı alması yeterlidir. Haşim Oğulları ve bunların istemediklerine zekat düşmeyeceği gibi, öşür, adak, keffaret gibi benzer öbür sadakalar da verilemez. Zekat ve bunun cinsi gibi şeyler, insanların yıkantısı sayılır. Haşim oğullarının şeref ve kıymeti kabul ettiği günden beridir. Bu yerlerde ancak bir ikram ve hediye biçimi ile sadaka verilebilir.

Haşim Oğullarından maksad; Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin amcası Hazret-i Abbas ile Hazreti Haris’in evlat ve torunlarından ve Hazreti Ali ile kardeşleri Hazreti Akil ve Hazreti Cafer’in (Radıyallahu Anhüm) neslinden olanlardır. Bu kişilerin, ihtiyaçlarına göre, Hazîne’nin ganîmetler kısmından payları mevcuttur. Bu paylarını almadıkları durumda, ihtiyaçtan kurtulmaları için kendilerine zekat verilebileceğini söyleyen fıkıh alimleri de mevcuttur. Peygamber efendimizin soyundan olan seyyidlere ve şeriflere önceden zekat düşmezdi. Günümüzde ise bu şahıslara da zekat düşer.

]]>
Zekat Ne Demek https://www.zekat.gen.tr/zekat-ne-demek.html Thu, 29 Nov 2018 02:14:29 +0000 Zekat ne demek, kelime olarak bereket, artmak, temizlenmek, iyilik anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat,  şeriatta; üzerinden bir yıl geçmiş, nisap miktarı maldan verilmesi gereken  vergi demektir. Zekat ne demek, kelime olarak bereket, artmak, temizlenmek, iyilik anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat,  şeriatta; üzerinden bir yıl geçmiş, nisap miktarı maldan verilmesi gereken  vergi demektir. Bu sebeple nisap miktarı mala sahip olan zengin kişi, malının zekatını etrafında bulunan fakirlere verir. Bu İslam dininde fazdır. Yaratıcı Kuranı kerimde başta bakara suresi olmak üzere Azhap 33, Araf 156, Beyyine 5, Enbiya 73, Fussilet 7, Hac 41, 78, Lokman 4, Maide 12, 55, Rum 39, Tevbe 5, 11, 18, 60, 71,  Meryem 31, 55, Mücadele 13, Müminun 4, Müzzemmil 20, Neml 3, Nisa 77, 162, Nur 37, 56. ayetlerinde zekat vermenin farz olduğundan  ve zekattan bahsetmiştir. Zekat veren kişi cimrilikten temizlenir ve malının bereketi artar. 

Zekat vermenin şartları nelerdir

 • Müslüman olmak
 • Akıl baliğ olmak. Yani deli olmamak ve buluğ çağına girmiş yetişkin olmak.
 • Özgür olmak. (köle olmamak)
 • Asli ihtiyaçların dışında 80 gr altına tekabül eden mala sahip olmak
 • Sahip olduğu malın üzerinden bir yıl geçmiş olması
 • Borçlu olmamak. vereceği zekatın kendi malı olması

Zekat verilecek malların oranı nelerdir

Altın, gümüş, ticari mallar, para ile koyun ve keçiden 1/40 oranında zekat verilmelidir. İnek, manda gibi büyükbaş hayvanların 1/30 oranında zekatı verilir. Tarım ürünlerinde eğer yağmur suyu nehir ve benzeri doğal yollarla sulama yapılıyorsa 1/10 oranında zekat verilir. Eğer tarım ürünleri yetiştirilirken  para harcayarak sulama yapılıyorsa 1/20 oranında zekat verir. Deven sahibi kişi  her 5 devesi için  1 koyun  zekat olarak verir. Kira getiren malların net gelirlerinden 1/10 oranında zekat verilmelidir.

Zekat Ne Demek

Zekat kimlere verilir

Tevbe süresinde buyrulduğu üzere zekat: fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalbi İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara verilir. Nisap miktarı malı olmayan herkes fakir sayılır. Allah yolunda olanlar, ilim tahsil edenler, cihat edenler, hayır kurumlarıdır. Yolda kalmış olan kişi asıl memleketinde zengin olsa da zekat verilenler kısma girer. Zekat anne baba, çocuk, dede, nine gibi bakmakla yükümlü olunan kişilere verilmez. Müslüman olmayanlara ve zenginlere de verilmez.

]]>
Zekat Kimlere Verilir https://www.zekat.gen.tr/zekat-kimlere-verilir.html Thu, 29 Nov 2018 03:31:32 +0000 Zekat Kimlere Verilir, Zekat anlam olarak arıtma, çoğaltma ve bereket anlamlarına gelmektedir. Müslüman olan ve mal varlığı açısından zengin olan kişilerin mallarından ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu düşünülen ve bu şe Zekat Kimlere Verilir, Zekat anlam olarak arıtma, çoğaltma ve bereket anlamlarına gelmektedir. Müslüman olan ve mal varlığı açısından zengin olan kişilerin mallarından ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu düşünülen ve bu şekilde kabul ediyen kısmına ve hakkın sahibine verilmesi ibadetine zekat denir. Zekat ile toplumdaki sosya ekonomik ve psikolojik fark azaltılmaya ve eşitlenmeye çalışılmaktadır. Zekat verilmesi ile ilgili Kur' an-ı Kerimde 30 ayet bulunmaktadır. Bu nedenle zekat farz bir ibadettir. Bakara Suresinin 43. Ayetinde " Namazı dosdoğru kılın ve zekat verin" denilmiş ve zekatın Allah' ın emri olduğu açıkça vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz (sav) "Mallarınızı zekat ile koruyun" buyurmuşlardır.

Kişi Müslüman ise ve nisap miktarı olan mal varlığına sahip ise zekat vermesi farzdır. Akli yerindelik bu ibadette asıl şart olarak sayılmamaktadır. Zekat, altın, gümüş, koyun, sığır, ticari mal, su ürünleri, para ve benzeri mal varlığı üzerinden verilmektedir. Bu mallar üzerinden verilecek zekat Peygamber Efendimiz(sav) tarafından nisap miktarı olarak açıklanmaktadır. Zekat verilecek mal üzerinde tam mülkiyet hakkı bulunmalı ve mal sahibine fayda sağlamalı yani kar getirmelidir. Zekat olarak verilecek olan mal ehteyaç fazlası olmalı ve mal üzerinde borç bulunmamalıdır.

Zekat Kimlere Verilir
Zekat Verilecek Kişiler;

Zekat verilmesi gereken kişiler Tevbe Suresi 60. ayette şu şekilde yer almaktadır.

"Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işlerinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir"

Bu ayete göre zekat verilecek kişiler
 • Fakirler, asli ihtiyaçlarını karşılayan ev ve eşyası bulunan ancak geliri ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerdir. 
 • Miskinler, hiçbir mal varlığı ve geliri olmayan kişilerdir. 
 • Allah yolunda olanlar, askerler veya Allah yolunda savaşanlar, ilim tahsil edenler, hayır kurumları, savaştan kaçmış olan kimseler (mülteciler).
 • Borçlular, asli ihtiyacını karşılayan malından ve gelirinden çok borcu bulunanlar.
 • Yolcular, memleketinde malı olmasına karşılık yanında para ve malı bulunmayan ihtiyaç sahipleri.
 • Amca, dayı, hala, teyze ve kardeş gibi yakın akrabalar. Zekatın ihtiyaç sahibi olan akrabadan verilmeye başlanması daha uygundur. 
 • İlim öğrenen veya öğretenler, mal sahibi olsa dahi ilim ile meşgul kişilere zekat verilebilir.
 • Müellef-i Kulub, kalbi İslama ısındırılacak olanlara verilen addır. İslam ile yeni tanışmış veya İslamiyeti yeni seçmiş kişilere İslamın güzelliğini göstermek amacıyla verilen zekattır.
]]>
Zekat Oranları https://www.zekat.gen.tr/zekat-oranlari.html Thu, 29 Nov 2018 21:56:11 +0000 Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu man Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz edilmektedir. Zekat'ın kelime manası ise, çoğalma, çoğalma, arıtma, berekettir. 

Zekât Verilmesi Gerekli Meydana Gelen Malların Nisabı İle Bunlardan Verilmesi Gerekli Meydana Gelen Zekât Miktarları Şöyledir: 
 • Altın: En az 80,18 gram veya daha çok miktarda olursa, kırkta bir tanesi, 
 • Gümüş: En az 561 gram veya daha çok miktarda olursa, kırkta bir tanesi, 
 • Para: En az nisap miktarı veya daha çok miktarda paranın kırkta bir tanesi, (Paranın nisabı, yani parada zekât vermeye asıl meydana gelen zenginlik ölçüsü: en az 80,18 gram altın karşılığı paraya sahip olmaktır) 
 • Ticaret Malları: En az nisab miktarı para değerinde veya daha çok miktarda meydana gelen her çeşitli ticaret malının kırkta bir tanesi, 
 • Koyun ve Keçi: Kırk koyun veya keçi de bir koyun veya keçi, 
 • Sığır ve Manda: Otuz sığır veya manda için bir yaşını tamamlamış dana, 
 • Deve: Beş deve için bir koyun veya keçi. 
Hayvanların sayısı arttıkça zekâtın miktarı değişir. Arazilerden elde edilen ürünlerin zekâtı daha ayrıdır. 
Yukarıda sayılan malların zekâtları bizzat cinslerinden verilebileceği benzeri bunların değerleri para olarak verilebilir. 
Zekâtın sahih meydana gelmesinin şartı niyettir. Servet Sahibi Meydana Gelen bir mümin fakire zekât verirken kalbi ile niyet etmesi gereklidir, dili ile söylemesi kural değildir. 
 
Hangi Mallara Ne Oranda Zekat Verilir 
 • Altın ve Gümüş (Süs olarak veya mal olarak ) %2.5 oranında
 • Madeni veya kağıt para %2.5 oranında
 • Ticaret malları %2.5 oranında
 • Toprak ürünleri; 
 • Doğal Sulama Ürünlerinde %10 oranında, Çaba ile sulanan Ürünlerde %5 oranında
 • Bal %10 oranında
 • Maden ve Gömü %20 oranında
 • Deniz Ürünleri %20 oranında
Kira Gelirleri: 
Araç ve bina benzeri mülklere zekat uygulanmaz, kira gelirleri var ise ve senelik tutarı nisap miktarına erişiyor ise bu gelire %2.5 zekat uygulanır  ( Birtakım görüşlere gereğince bu oran tarımdaki benzeri %10 olmalıdır). 
Aylık, Para, Serbest Meslek Kazançları 
Bu gelirlerin senelik tutarları, ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten daha sonra %2.5 oranında zekata elbet olur. 
Hisse Senedi 
Alım satımı yapılmak üzere bulunduruluyorsa ticari mal kararında olup kendisine ve kazanç gelirine %2.5 uygulanır. 

Zekat Oranları
Zekatla İlgili Sık Sorulan Sualler 
 • Kayb meydana gelen, edinilen, el konulan ve ele geriye geçmesi beklenmedik mallarda zekat yoktur. 
 • Binek olarak kullanılanlar ve işte kullanılan hayvanlar, oturulmakta olunan evler, ev eşyaları, meslek kitapları, mesleki alet cihaz Faiz şartına uymadığından, yani tüketme için bulundurulduklarından zekata dahil değildir.
 • Zekata müstahak meydana gelen Borçlu kişiye Servet Sahibi Meydana Gelen Alacaklısı, kendisine söyleyerek bu borcunu zekat olarak düşebilir. 
 • Hz. Peygamber (s.a.v.), soyundan gelen kişilere zekat verilmesini yasaklamıştır. Bu kamuya ait bir hakkın soyundan gelenlere toplanmasını engelleme adına, ihtimal de tarihte eşi görülmemiş bir uygulamadır. 
 • Zekat olarak verilecek malların iyi vasıfta olması gereklidir. 
 • Zekatın verileceği bireyler iyi araştırılıp saptama edilmelidir. Bu yapılmadan verilecek kişliler zekat almaya ehil değil iseler, zekatın bir daha verilmesi gereklidir.
]]>
Zekat Nasıl Verilir https://www.zekat.gen.tr/zekat-nasil-verilir.html Fri, 30 Nov 2018 10:31:59 +0000 Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmek Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini paylaşım ve hoşgörü dini olduğunun en olgun kanıtı olarak zekat gösterilebilir. Zengin ile fakir arasındaki maddi uçurum farkın önlenmesi, ayrıca bir toplumda birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi için zekat vermek gerçekten önemlidir. yani zekatlarını vermeyenlerde nefislerine mağlup olarak merhamet yoksunluğu ve fakirlere karşı olan öteleyici ve bir çok ön yargılardan arındırmak için zekat verilmesi, dinen farz ibadet olmanın yanında manevi olarakta verilmesi takdirde buna benzer birçok manevi hastalıklardan arınmış oluruz. Aynı şekilde zekat verilerek fakir kısımların zenginlere karşı olan haset kıskançlık ve çekememe gibi manevi hastalıklar önlenmiş olunur. Dinimizin zekat ile aslında yıkıcı değil tam aksine birleştirici bir güç olduğunu ispatlanmıştır. Bu şekilde zekat verilmekle toplum arasında birlik ve beraberlik duygusu artmaktadır. Bundan dolayı, zekat verirkende bir çok detaylara dikkat etmeli dinimizin emrettiği gibi zekatları vermeliyiz. Zekat verilirken ilk olarak elde bulanan malvarlığı hesaplanmalı ve bir diğer önemli husus zekat verirken verdiğimiz kişileri nasıl değerlendirmeli ve kimlere verebilmeliyiz.

Zekatı Verirken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar; Öncelikle zekat verebilmek için hiçbir şekilde borcunuzun olmaması gerekmektedir. Borçlu olan kimseler için zekat farz değildir. Bununla birlikte zekat verebilmek için kişinin mal varlığı olarak elinde bulunan malvarlığı 80,16 gr. altın nisab değerine ulaşması gerekmektedir. Ve burada asıl dikkat etmeniz gereken husus elinizde bulunan nisab miktarı olarak belirlenen malvarlığınızın elinizde olması ve her an için alıp kullanabilceğeniz bir durumda olması gerekmektedir. Ve mutlaka malvarlığınızın elinizde bulunma süresi bir yılı doldurmalıdır. Bununla birlikte dinimizde zekat verebilmek içi müslüman olmak ve aklı başında olmak ayrıca buluğ çağına girmiş olmak gerekmektedir. Zekat verebileceğimiz kişileri tespit ederken dikkat etmemiz gereken hususlar;
 • Zekatını vereceğiniz kişinin dinen müslüman olması gerekmektedir.
 • Zekat vereceğiniz kişilerin sıralamasına çok dikkat etmelisiniz. Bu sıralama şu şekildedir. İlk olarak kardeş ve kardeş çocuklarına eğer gelininiz varsa aynı şekilde buda ilk sıralamadadır. Ardından amca ve hala ile amca ve hala çocukları sonra teyze ve dayı ile teyze ve dayı çocuklarına verilir. Bunlar arasında da fakir ve salih kimseler yok ise; diğer kalan akrabalara ve üvey akrabalara da verilebilir. Akrabanız arasında salih ve fakir kimseler yok ise; diğer birer sıralama komşularınızdır. Komşularınızda yok ise oturduğunuz ikamet ettiğiniz bölgede bulunan fakir ve salihlere verilebilir. Bu şekilde oturduğunuz semtin çemberini genişleterek verebilirsiniz. 
 • Zekat vereceğeniz kişiler sıralaması dışında özellikle uzmanlar zekatlarınızı hayır kuruluşları ve derneklere vermemeniz yönünde uyarmaktadırlar.
 • Zekat verilirken diğer merak edilen ve dikkat edilmesi gereken husus bir kadın evli olduğu halde iken kocasına zekat verebilir. Kadın kendi ailesi tarafından zenginse ve çalışan bir bayan ise kocası maddi sıkıntılar içinde iken zekatını verebilir. Burada tabi ki dikkat etmeniz gereken salih ve fakir bir kişi olmasına dikkat ediniz.
 • Zekat verilirken ilk etapta peygamber soyundan olan kimselere zekat verilmezken şu anda uzmanlar ve alimler tarafından yapılan ortak düşünce çerçevesinde artık peygamber soyundan olan kimselerede fakirlerse zekat verilir.
Zekat Verirken Verilecek Olan Zekatın Hesaplanması; Zekat verirken verilecek olan zekat miktarını elinizde bulunan malvarlığına karşılık gelen oranlarda hesaplanarak yapılmalıdır. Bu şekilde vereceğiniz zekat miktarı ile malvarlığınız aynı orantıda hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama işleminde dikkat edeceğiniz önemli detaylar ve hesaplama]]> Zekat Nelerden Verilir https://www.zekat.gen.tr/zekat-nelerden-verilir.html Fri, 30 Nov 2018 19:16:11 +0000 Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabitt Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette bahsi geçmektedir. 
 
Hangi Mallar İçin Hangi Oranda Zekat Verilir 
 • Altın ve Gümüş (Ziynet amaçla ya da mal amaçla) %2.5 
 • Madeni ya da kağıt para %2.5 
 • Ticaret malları %2.5 
 • Toprak ürünleri; 
 • Doğal Sulama Ürünlerinde %10, Çaba ile sulanan Ürünlerde %5 
 • Bal %10 
 • Maden ve Define %20 
 • Deniz Ürünleri %20 
Hayvanlar miktar ve çeşidine göre hesaplanır: 
Tüm hayvanat adet için, çokluk vakti merada otlayanlara zekat verilir. 

Deve adedine göre: 
 • 5-9 adet için 1 ad koyun 
 • 10-14 adet için 2 " " 
 • 15-19 adet için 3 " " 
 • 20-24 adet için 4 " " 
 • 25-35 adet için 1 ad iki yaşında dişi deve 
 • 36-45 adet için 1 ad üç yaşında dişi deve 
 • 46-60 adet için 1 ad dört yaşında dişi deve 
 • 61-75 adet için 1 ad beş yaşında dişi deve 
 • 76-90 adet için 2 ad üç yaşında dişi deve 
 • 91-120 adet için 2 ad beş yaşında dişi deve 
 • 121'den ardından tekrardan yeniden başlanır. 
Koyun: 
 • 1-39 zekattan muaftır 
 • 40-120 adet için 1 koyun 
 • 121-200 adet için 2 koyun 
 • 201-399 adet için 3 koyun 
 • 400-500 adet için 4 koyun 
Sığır: 
 • 1-29 zekattan muaftır 
 • 30-40 adet için 1 ad iki yaşına basmış adam ya da dişi buzağı 
 • 41-59 çin 1 ad üç yaşına girmiş adam ya da dişi dana 
 • 60 adet için 2 ad bir yaşını sonlandırmış buzağı 
 • +30'larda bir buzağı 40'larda bir dana biçimde sürdürür . 
Zekat Nelerden Verilir
At: 
 • Ticari amaçla yetiştirilmesi yerinde %2.5 
 • Ticareti yapılmış meydana gelen öbür hayvanlarda ticari zekat oranları (%2.5) uygulanır. 
 • Sanayi mevduat ve imalat Araçları: 
 • Sabit Varlıklar zekattan özgür 
 • Dönen Varlıklar+Net Yarar adet için %2.5 
 • Kira Gelirleri: 
 • Araç ve bina benzeri mülklere zekat uygulanmaz, kira gelirleri var ise ve senelik tutarı nisap miktarına erişiyor ise bu gelire %2.5 zekat uygulanır  ( Birtakım görüşlere göre bu oran tarımdaki benzeri %10 olmalıdır). 
Aylık, Para, Serbest Meslek Kazançları 
Bu gelirlerin senelik tutarları, ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten ardından %2.5 oranında zekata elbet olur. 
Hisse Senedi 
Alım satımı yapılmak amacıyla bulunduruluyorsa ticari mal kararında olup kendisine ve temettü gelirine %2.5 uygulanır. 
  
Zekatı Verilecek Malın Özellikleri Nelerdir 

Tam mülkiyet: Laf konusu malın hem bir kendisinin, hem bir de menfaatlerinin tam anlamıyla sahibi olması gereklidir.
Nema: Malın sahibine gelir, yarar, yarar tedarik etme özelliğine sahip olmasıdır. 
İhtiyaç Fazlası Olması: Malın sahibinin ve bakmakla mükellef olduğu kimselerin basit gereksinimlerinin haricinde olması gereklidir . 
Kişinin yeme, içme, barınma, sıhhat, gezi, dinlenme, eğitim, meslek edinme benzeri ihtiyaçları, aşırıya kaçmamak suretiyle, basit ihtiyaçlar amaçla onaylama edilebilir. 
Nisab: Zekat verilmesi adet için Malın miktarının gereken meydana gelen ast limitleri hadislerde şu şekildedir; 
 • Gümüş 200 dirhem=561.2 gram
 • Altın  için 20 miskal=80.18 gram 
 • Deve 5 tane
 • Sığır 30 tane
 • Koyun 40 tane
]]>
Zekatın Önemi https://www.zekat.gen.tr/zekatin-onemi.html Sat, 01 Dec 2018 18:03:32 +0000 Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunlardan biri makalemizin konusu olan zekat olmaktadır. Zekat, dini ölçülere Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunlardan biri makalemizin konusu olan zekat olmaktadır. Zekat, dini ölçülere göre zengin olan müslüman kişilerin yılda bir kez malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesi olarak tanımlanır. Zekat, Kuran'ı Kerim'de namazla beraber 37 yerde geçer. Zekatın üstünde bu kadar çok durulması Zekatın dinimizde büyük önem taşıdığını gösteren bir durum olduğunun göstergesidir. Zekat yapılıp yapılmaması kişilerin isteğine bırakılan bir durum olmuştur. Fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gerekli görülen bir ibadet olarak emredilmiştir. 

Zekatın önemi hususunda Kur’anı Kerimde onların mallarında muhtaç ve yoksullar için  bir hak vardır diye buyrulmaktadır. İslam’ın toplumun sıkıntısını ve dertlerini tedavi etmek amacıyla ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği ibadetlerden olmaktadır. Zekat toplumu birbirine bağlayan sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemidir olarak görülür. Zekat, kalbi cimriliklerden, malı fakirin hakkından temizler, zekat zengin kişilerde şefkat ve merhamet duygusunu geliştiren bir ibadet olmaktaşır. Zekat verilmesiyle fakirlerin kalbinde oluşan haset ve kıskançlık yok olur, fakir kişiler kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi, saygı belirtir ve bu sayede toplumda birlik ve kardeşlik kuvvet kazanmış olur. 

Zekatın Önemi

Zekatın önemi işte bu hususlarda önem arz etmektedir. Zekat bir köprü olmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) zekat İslam'ın köprüsüdür diye belirtmiştir ve sosyal hayatta gerçekleşen farklılaşmanın zekat gibi bir köprüyle tabii bir çizgide birleşeceğine işaret eder. Zira zekat, zengini fakirin yanına, fakiri de zenginin yanına yakınlaştırır ve önemli bir ibadettir. Zekatın sözlük anlamlarından biride temizlikdir. Zira zekatla zenginin malından fakirin hakkı alınarak temizlendiği gibi zenginin kalbini cimrilikten ve hasetten uzak tutar. Zekatın diğer anlamı  berekettir. Zira zekatla mal azalmaz bolluk bereket oluşur ve mal artar. Zekatın diğer bir anlamı da sadaka olmaktadır. Sadaka sadık olma anlamını ifade eder. Zira yapılan zekat ibadetiyle Allah’a olan sadakatımız ve Allah'a okan bağlılığımızı malımızı vermek suretiyle ispatlamış olmaktayız.

]]>
Zekat İbadeti https://www.zekat.gen.tr/zekat-ibadeti.html Sat, 01 Dec 2018 19:24:31 +0000 Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar yardımın yapılmasıdır. Belli bir malı olan kişilerin bu malın zekat Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar yardımın yapılmasıdır. Belli bir malı olan kişilerin bu malın zekatını vermesi farz olarak kılınmıştır. Zekat ibadeti elbette her müslümanın yapması gereken ibadetlerden biridir. İslamın doğuşundan beri yapılan bu ibadet Allah katında oldukça büyük sevaplar verilerek kişiye fayda sağlar. Sadece ahirette değil bu dünyada da insanlar zekat sayesinde kardeşliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrenerek dünyanın ve müslümanlığın daha yaşanılır bir din olmasını sağlamaktadır. Zekat ibadetinin varlığı tabi ki kuranda bu durumla ilgili açıkça verilen ayetlere bakılarak anlaşılmaktadır. Yani zekat ibadetinin kanıtı olarak direk kuran gösterilebilmektedir.  Müslüman kesimin ekolojik dengesinin zekat sayesinde gelişebildiği tabi ki doğru bir durumdur. Zengin kişilerin mallarından bir miktarını fakirlere yardım ve zekat amacı ile vermesi durumunda bu kişilerin zekatı sayesinde toplumdaki ekolojik denge de sağlanmış olmaktadır. Bu nedenle her zenginin İslam dinine göre malının zekatını vermesi farzdır. 

Zekat ibadetini Yapması gereken kişiler:

İnsanların zekat ibadetini yapabilmesi için öncelikle tabi ki müslüman olması gerekmektedir. Kişinin İslam dinine inanmaması durumunda bu kişi zekat ibadetini gerçekleştiremez. Gerçekleştirse bile sevabına nail olamaz. Bu nedenle zekat vermesi için kişinin önce müslüman olması şarttır. Bunun yanında zekat verilebilmesi için diğer bir husus ise tabi ki kişinin, zekat verecek kadar malının olması yani zengin olması gerekmektedir. Bu durum gerçekleşmiş ise kişi artık zekatını verebilir. Fakat son olarak belirtmek isterim ki kişinin zekat ibadetini gerçekleştirmesi için, kişinin bu durumlara yetecek kadar aklı gelişmiş olmasıdır. Yani zekat ibadeti akli sağlığı yerinde olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

Zekat İbadeti
Zekat ibadetinin tabi ki bazı şartları da bulunmaktadır. Bu şartlar ise öncelikle kişinin bu ibadeti gerçekleştirmesi için niyet etmesidir. Zekat ibadetinde niyet çok önemlidir. Kişi niyeti en içten bir şekilde zekat vermeyi isteyerek etmelidir. Aksi durumda kişi zekatı istemeden verdiğine ve verdiği zekatta gözü kaldığında bu durum hem zekatı alan kişi için hem de veren kişi için çok iyi değildir. Zekat ibadeti niyet edildikten sonra gerçekleştirilebilir. Bir diğer şart ise tabi ki verilen zekatın alan kişinin rahatça harcayacağı ya da kullanacağı bir hale gelmesidir. Yani verilen malın kişinin kullanımına açılması ile gerçekleşmiş olmasıdır. Çünkü verilen zekatı kişi kullanamadığında bu zekat çokta faydalı olmamaktadır. Kişinin zekat ibadeti yapabilmesi için tabi ki zekanı verecek uygun kişileri bulması gerekmektedir. Bu ibadetin gerçekleştirilmesi için en uygun kişinin bulunması durumunda zekat ibadeti yapmak isteyen kişi için çok daha hayırlı olacaktır. Gerçekten fakir olan kişilere verilen zekatın sevabı en büyük sevaptır. Bu nedenle zekat ibadetinin bir şartı da zekatı uygun kişilere vermektir. 

Zekat İbadeti için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:
 • Zekat ibadetinin yapılması için verilecek olan malın kesinlikle haram işler ile kazanılmamış olması ve herhangi bir çalıntı kayıp eşyası ile yapılmaması gerekmektedir. Aksi durumda zekat ibadeti gerçekleşmemiş olur. 
 • Bir diğer önemli husus ise Hz. Peygamberin soyundan gelen insanlara zekat verilmesi dini olarak yasaklanmıştır. Bu nedenle bu duruma da dikkat etmeniz gerekmektedir. 
 • Bir diğer husus ise zekat verilecek olan kişinin, zekat verecek kişiye borcu var ise, zekat verecek olan kişi bu borcundan zekat düşebilir. Bu şekilde de günümüzde zekat ibadetleri yapılabilmektedir.
]]>
Zekat Nedir https://www.zekat.gen.tr/zekat-nedir.html Sun, 02 Dec 2018 16:19:24 +0000 Zekat nedir, Zekat, belli ölçülerde her zengin Müslümanın fakir insanlara seneden seneye malından bir miktar vermesidir. Zekatın kelime anlamı artmak, bereket anlamına gelmektedir. Öyle ki İslam dininde çok büyük yeri ve ö Zekat nedir, Zekat, belli ölçülerde her zengin Müslümanın fakir insanlara seneden seneye malından bir miktar vermesidir. Zekatın kelime anlamı artmak, bereket anlamına gelmektedir. Öyle ki İslam dininde çok büyük yeri ve önemi olan zekat aslında bir ibadettir. Her zenginin yapması gereken bu ibadet son derece sevaplı ve ahiret hayatının yanında dünya hayatında da çok büyük hayırlara vesile olan bir durumdur. Zekat zengin insanlara farz kılınmış bir ibadettir. öyle ki bu ibadet kuranda da önemli ayetlerle belirtilerek zengin insanların, fakirlere yapması gereken yardımlardan oluşmaktadır.

Zekat nedir  Zekat ibadeti yapılırken zekatı verecek olan kişi isterse bu ibadeti malından vererek gerçekleştirir. Eğer kişi isterse bu ibadeti maddi olarak ta fakirlere vererek yapmış sayılır. Her iki şekilde de kişinin zekat ibadeti bir senelik tamamlanmış olur. İşte bu işlem her sene gerçekleştirilmelidir. Zekat ibadetinde kişinin malına ve mülküne bakılarak zekat miktarı hesaplanır. Böylece en doğru şekilde gerektiği kadar zekat verilerek ibadet yerine getirilmiş olmaktadır. Fakat zekat verilirken zekatın verildiği kişinin Müslüman olması kesinlikle şarttır. Bu şekilde gerçekleştirilen zekat ibadeti yapılmış olur. 

Zekat Nedir
Zekat, İslamın beş şartından dördüncüsü olarak dinimizde önemli bir yer almıştır. İslamın şartları arasında olması ise tabi ki bu ibadetin Allah katında ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir. Eski zamanlarda hicretin ikinci yılında farz kılınan zekat seviyesinde Müslümanlar mallarını paylaşarak paylaşmayı, fakirleri sevindirmeyi ve birbirlerine daha bağlı bir şekilde yaşamayı öğrenmeye başlamışlardır. Günümüzde de zekatın bu özelliği oldukça önemli bir şekilde görülmektedir. Bu ibadetin önemi de kuranda aynen namazın önemsendiği gibi sıkça bahsedilerek vurgulanmıştır. Zekat her zenginin vermesi gereken bir ibadet olması gereken bir durum olsa da günümüzde bu ibadet zaman geçtikçe azalmaktadır. Bu durum son derece üzücüdür. Özellikle insanlarda merhamet duygusunun ve şefkat duygusunun gelişmesini sağlayan zekat, aslında  en çok günümüzde verilmesi gereken bir durumdur. Bunun nedeni ise tabi ki gittikçe azalan şefkat ve merhamet duygusudur. Aslında zekat her toplumun ihtiyacı olan bir şeydir. Bu şekilde toplumdaki fakirlik oranı dahada azalacak ve sorunlar ortadan kalkacaktır. İslam dininde "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir" sözü oldukça benimsenen bir durumdur. 

Zekat verebilmek için elbette ki bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki tabi ki de hem zekatı verecek kişinin hemde alacak kişinin Müslüman olmasıdır. Aksı durumda zekat verilemez. Müslüman olmak ve akli başında olmak bu durumun meydana getirilmesi için gerekli şarlar arasında en önemli olanlarıdır.  Bir diğer şart ise tabi ki kişinin belli bir miktar malının olmasıdır. Aksi durumlarda kişinin malı olmadığında herhangi bir borç ile yada diğer şeyler ile zekat veremez. Özellikle kişinin ticari malları bu durumun önemini arttırmaktadır. Gün geçtikçe dini olarak değerlenen ticari malların zekatı verilmelidir.  Kişinin zekatını vereceği malın üzerinden en az bir yıl geçmesi zekat vermesi için yeterli olacaktır.
]]>
Kimlere Zekat Verilir https://www.zekat.gen.tr/kimlere-zekat-verilir.html Mon, 03 Dec 2018 15:24:37 +0000 Kimlere Zekat Verilir, Zekat, Razamazan ayı içerisinde zengin kişilerin fakir kişilere mallarının karşılığında verdiği paradır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bir hadiste "Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmuştur: "Yü Kimlere Zekat Verilir, Zekat, Razamazan ayı içerisinde zengin kişilerin fakir kişilere mallarının karşılığında verdiği paradır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bir hadiste "Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmuştur: "Yüce Allah zekatın verileceği yerler konusunda ne bir peygamberin, ne de başka bir kişinin hükmüne razı olmadan, onunla ilgili hükmü kendisi vermektedir. Zekatı farz kılan Cenab-ı Hak onun nereye verileceğini de kendisi tayin etmektedir: "Sadakalar Allah'tan bir farz olarak sadece yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönüllü kişilere ısınacak olan kişilere, kölelere, borçlu olan kişilere, Allah yolunda çalışarak cihat eden kişilere, yolcuya mahsus olmaktadır. Yüce Allah çok iyi bilendir, Yüce Allah hikmet sahibidir.
Kimlere Zekat Verilir

Kimlere Zekat Verilir:

 • Fakirler ve miskinlere zekat: Hanefilere göre fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan kişiler olarak bilinmektedir. Miskin kişiyse hiçbir şeyi olmayan kişiler olarak bilinir. Buna göre miskin kişi, fakirden daha muhtaç olan kişidir. Safilere göre de fakir hiçbir mal ve kazancına sahip olmayan kişilerdir. Miskin kişi ise malı yada kazancı olup da geçimine kafi gelmeyen yani gideri gelirinden daha çok olan kişiler olmaktadır. Buna göre fakir olanlar miskin olan kimselerden daha muhtaç olanlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de bir hadisinde miskinle ilgili söyle konuşmuştur: "Miskin kişi bir iki hurma yada bir iki lokmayla geri çevrilen olmaz. Gerçek m miskin, insanlardan bir şey istemediği için onlar tarafından durumu belli olmayan, bu nedenle kendisine bir yardımın olmadığı kişilerdir.
 • Zekat Memurları zekat: Zekat mallarının toplanmasında, korunmasında, hesabın tutulmasında ve layık olan kişilere dağıtılması amacıyla devlet başkanı yada yetkili olan kimse tarafından görevlendirilen kişilerdir. Bu, çalışmanın karşısında alınmakta olan bir ücret olduğundan, zekat memurunun zengin olması zekattan hisse almasına engel olmamaktadır.
 • Müellefe-i kulub zekat: Müellef-i kulub, gönülleri İslama ısındırılan  kişi demektir. Bunlardan bazıları yeni Müslüman olan inançları zayıf olan kişilerdir. Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) İslama ısınması ve müslümanlara zarar vermemesinden dolayı onlara zekattan pay verir. Mesela Uyeyne bin Hisnle Akra bin Habis, Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gayeyle hisse verdiği kişilerdir. Fakat Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer müellefe-i kuluba zekat vermemişlerdir. Hz.Ömer, zekattan hisse isteyen vermemiştir. Bin Hisn ve Akra bin Habis'e "Resulullah (s.a.v) kalpleri İslama ısındırmak için hisse veriyordu. Artık Allah, dinin güçlendirmistir. Hanefi mezhebinde bulunan kişiler, müellefe-i kuluba için zekat vermeyeceği görüşünde olmuştur. Alimlerin çoğunluğuna göre müellefe-i kuluba ihtiyaç duyulduğunda günümüzde de zekat verilmektedir. Safilere göre kafir olanlara zekat verilmemektedir.
 • Köleler için zekat: Efendisiyle hürriyetine kavuşmak için anlasan kölelerde kendilerine zekat verilmesi gereken kişilerden olmaktadır. Bunun da dinimizde insanların kölelikten kurtulması amacıyla gösterdiği gayretler içerisinde olmaktadır.
 • Borçlulara zekat: Hanefi mezhebinde borçlu kişilere, borcu olan ve borcundan başka nisap miktarı mala sahip olmayan kişilere zekat verilmesi uygun görülür. Safiler ve diğer mezhep imamları da borçluyu, kendisi için borçlanan kişiler ve toplumun menfaati için borçlanan kişiler  olarak ikiye ayrılır  ve bu kişilere zekat  verilir.
 • Allah yolunda cihat eden kişilere zekat: Allah'ın dinini ve dince mukaddes olunan şeyleri korumak için ve Allah'ın ismini yüceltmek amacıyla mücadele eden kişilerdir. Manevi olarak cihat eden kişilere de zekat verilmesi uygun görülür.
 • Yolculara zekat: Parasızlık nedeniyle yolda kalmış olan  kişiler olarak bilinir. Memleketlerine zengin olsalar bile bu kişilere zekat verilir.

]]>
Zekat Vermek https://www.zekat.gen.tr/zekat-vermek.html Tue, 04 Dec 2018 00:22:30 +0000 Zekat vermek, Zekat malımızın belli bir miktarda Allah rızası için, bazı Müslümanlara verilmesidir. Allah'a kulluk görevlerinden bitanesidir. Zekar vermenin anlamını açarsak, dinimize göre zengin olan Müslüman kimselerin senede Zekat vermek, Zekat malımızın belli bir miktarda Allah rızası için, bazı Müslümanlara verilmesidir. Allah'a kulluk görevlerinden bitanesidir. Zekar vermenin anlamını açarsak, dinimize göre zengin olan Müslüman kimselerin seneden seneye parasının ve malının kırkta birini ihtiyaç sahibi Müslümanlara vermesidir. Zekâtın dinimuzdeki yeri cok büyüktür ve bundan dolayı Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e gönderdiği kitabımız Kuran-ı Kerim'in otuz yedi yerinde geçmektedir. Ayrıca İslamın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. 

Zekât vermek her Müslüman'ın üstüne farzdır. Peygamberimizin hicret ettikten iki yıl sonra ramazan ayının başlarında bizlere farz kılınmıştır. 

Zekât verecek Müslüman kimselerin zengin olması gerekiyor. Bu zenginlik kavramı dinimizde açıklık bulmuştur. Temel ihtiyaçları ve borçlarından başka veta bir veya daha fazla malı yada parası bulunmasıdır. Örneğin iki evi olan bir kimse zekât vermelidir. Zekât konusunda önemli kıstasların biride o mal üzerinde tam mülkiyet olması şarttır. Üzerinde mehri olan kadın, mehr bedeli elinde olmadığı sürece zekat vermeye yükümlü değildir. Başka bir örnek vermek gerekirse rehin malı olan zengin bir Müslüman o malın Zekâtından sorumlu değildir. Ancak para verip bir eşya yada mal aldık. Aldığınız o esya yada malın Zekâtını vermek zorundayız. 

Zekât sadaka gibi gizli değil, açık alenen verilmesi daha makbuldur. Çünkü zekatin açık verilmesi özendirici ve iyi bir örnek olarak gözükeceği dinimizce düşünülmüştür. 

Zekât ibadettir ve bu ibadet geciktirilmeden yapılması daha efdaldir. Yani bir yıl içinde kazandığınız mal ve paraların zekâtı ihtiyaç sahibi Müslümanların hakkıdır ve hak sahibine teslim edilmelidir. 

Zekat Vermek
Zekât vermek birçok hikmeti ve fazileti içinde bulundurur.Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Mallarınızı Zekât la koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, bela dalgalarını da dua ve yalvarışla karşılayınız”  Anlayacağınız üzere zekat sadece bir ibadet olmayıp kendi sağlığımızın, malımızın bir nevi sigortasınıda yaptırmış oluyoruz. Zekât malımızın daha çok bereketli kılınıp, çoğalmasına imkan verir. Sadece malımızın değil canımızın, sağlık ve afiyetimizin şükrünü de zekat sayesinde yapmış oluruz. Kalbimizi yumuşatarak cimrilik hastalığından uzak tutar. Merhamet ve şefkat hislerimize dokunarak geliştirir. Bir tek kendimizin değil ihtiyaç sahibi Müslümanlarında kalbine inen kıskançlık ve hasetlik duygularını körelterek toplumda anlayış bilincini yerleştirir. Yani zekat bize verilmiş olan manevî bir ilaçtır. Bu manevi ilaci senede bir defa kullanacağız. 

Zekâtın farkında olmadan sosyal refah düzeyinide yükseltir. İhtiyaç sahibi Müslümanları korup kollayan ve onlara zekâtını veren zengin, toplumda itibar kazanacak, ihtiyaç sahibi Müslüman ise dertlerine bir nebze olsun çare bulacak böylece işleri kolaylaşacaktır.
]]>
Zekat Verilecek Mallar https://www.zekat.gen.tr/zekat-verilecek-mallar.html Tue, 04 Dec 2018 19:20:48 +0000 Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinde Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız malların zekâtindan sorumlu değiliz. Örneğin bize emanet bırakılmış mallar.

Zekât verilmesi uygun olan mallar ve bunların ayrı ayrı zekât miktarları vardır. Bunları daha ayrıntılı incelersek faydalı oluruz
 • Altın;  80,18 gram üstü olan altınlarımızın kırkta birini vermeliyiz
 • Gümüş; 561 gram ve fazlasının kırkta birini 
 • Para; hesaplanmasında altın miktarına denk gelen para baz alınır ve para yönünden zenginlik ölçüsü olur. Yani 80,18 gram ne kadar para ediyor ise onun üstündeki paramızın kırkta birini zekatını vermeliyiz. 
 • Ticaret malları; bir veya daha fazla olan para nisab miktarı değerinde fazla olan bütün ticaret mallarımızın kırkta biri Zekât vermek gerekir. 
 • Keçi ve koyun; Kırk koyunu veyâ kırk keçisi olan Müslüman kimse birini zekat olarak vermelidir. 
 • Manda ve sığır; Otuz manda veya otuz sığırı olan kişi bir yaşını geçmemiş dana olarak zekat verebilir. 
 • Deve; Beş deveye sahip olan kişi buna karşılık 1 koyun veya 1 keçi verebilir. 
Zekat Verilecek Mallar
Zekat mallarında dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Mallarınızın kendi cinsinden verebileceğiniz gibi, değerlerini paraya çevirerek nakit olarak ta verebilirsiniz. Tarla, arazi, bahçelerden o sene elde edilen malların hesaplanması farklıdır. Diğer bir hususta hayvan sayısı arttıkça zekât verilecek miktar da değişir. Zekâtın kabul olmasının en önemli şartı niyetimizdir. Niyet kalp ile yapılması yeterlidir. 

Oturduğumuz ev, arabamız, giyecekler ve yiyecekler ve gümüş ve altın dışında süs eşyası olarak kullanılan inci, zümrüt ve elmas bunların zekâtı verilmez. Üstümüze yükümlülüğü yoktur. 

]]>
Zekat İle İlgili Hadisler https://www.zekat.gen.tr/zekat-ile-ilgili-hadisler.html Wed, 05 Dec 2018 16:02:58 +0000 Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygambe Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin ve cömertliğin yayılması sağlayan sadakayı sıkça yapılmasını buyurduğu hadislerde, cimriliğin, mal yığma hırsının kötülüğünden de men etmiştir.

İbni Abbasdan (R.A) dan rivayetle: Peygamber S.A.V yemen halkına vali olarak gönderdiği kişiye şöyle talimat vermiştir:

''Onları Allahtan başka tapacak ilahları olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma dair inanmaya çağır; eğer inanırlarsa Allah'ın her gün beş vakit namazı farz kıldığını onlara bildir. Bunu da yerine getirirlerse, Allah'ın onlara, zenginlerin mallarından alınacak ve yoksullara dağıtılacak zekatı farz kıldığını bildir.''

Ebu Hüreyre ' den rivayetle: Peygamber efendimiz buyurdu ki:

'' Allah'a ibadet edersen, hiç bir şeyi ona ortak  koşmazsan, farz olan namazı kılıp vermen gereken zekatı da verirsen cennete girersin.''

''Allah birine mal verir de, o kişi zekatını vermezse o mal kıyamette iki boynuzlu, çift kara gözlü ejderha olup boynuna dolanır, avurtlarını ağzı ile tutar. İşte ben senin mal ve hazinenim diyerek ısırmaya devam eder. ''

'' Deve ahirette bugünkü halinden daha iyi olarak sahibine gelir; zekatı verilmediyse sahibini çiğner. Koyun bugünkü halinden daha iyi şekilde sahibinin yanına gelir. Eğer zekatı verilmediyse sahibini ayaklarıyla  ezer. Boynuzları ile de süser.''

'' Bir kimse helal ve temiz malından muhtacına bir hurma kadar sadaka verse, Allah, temiz olmayanı kabul etmez; Allah, onu kudreti ile severek kabul eder; dağ gibi oluncaya kadar çoğaltır. Birinizin küheylan tayını büyüttüğü gibi.''

Zekat İle İlgili Hadisler

'' İçinizde mal dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Öyle ki, sadakasını kabul ettirecek kimseyi bulamaması, mal sahibini düşündürecek, teklif yaptığı kimse, benim asla ihtiyacım yoktur, diyerek reddedecektir.''

'' Kişinin kullandığı atlar, iş gördürdüğü köleler için zekat yoktur.''

Ebu Said (R.A.) dan rivayetle; Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

'' Gümüşün, iki yüz dirhemine (641,5 gram) aşağısına, adedi beşten, yaşı üçten aşağı olan develere, beş vesaktan, yani  toprak mahsullerinden buğday, arpa, kuru üzüm, hurma v.s de beş ölçekten  aşağısına zekat yoktur.''

Enes (R.A) dan rivayetle:

Ali imran süresi 20. ayet: '' Sevdiğiniz kıymetli mallarınızdan sadaka ve zekat vermedikçe katiyen iyiliğe ulaşamazsınız. Ne verirseniz elbet Allah onu çok iyi bilir...'' Ayeti nazil olduğunda sahabelerden  Ebu Talha ayağa kalkıp:

- Ey Allahın elçisi! benim en kıymetli malım içinde bostan kuyusu bulunan Beyruha adlı bahçemi, emrinize bırakıyorum, Allah nasıl emrederse öyle yap deyince;

Peygamber efendimiz S.A.V :

- Bak hele, o karlı maldır, o karlı maldır. Söylediğini kabul ettim; ben isterim onları akrabalarına vakfet( Onlar faydalansınlar). Diye buyurdu.

Abdullah ibni Ömer(R.A) dan rivayetle; Peygamber efendimiz buyurdu ki:

''Yağmur, pınar ve sel suyu ile yetiştirilen mahsule onda bir, hayvan- dolap ile sulanan mahsulden yirmide bir zekat gerekir''

]]>
Zekat Şartları https://www.zekat.gen.tr/zekat-sartlari.html Thu, 06 Dec 2018 01:59:10 +0000 Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada zekatın farziyetinin şartları olarak adlandırılmaktadır. Zekat veril Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada zekatın farziyetinin şartları olarak adlandırılmaktadır. Zekat verilmesi için gerekli görülen şartlar genel anlamıyla:

Mükellef ile İlgili Zekat Şartları: Zekat, İslamın beş esası arasında yer alan bir ibadet olmasından dolayı, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlardan olmaktadır. İlke olarak zekatta da şartlar aranır. Fakat zekat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği oluşturan mali bir mükellefiyet olması ve üçüncü şahısların haklarını da ilgilendirmesi nedeninden  dolayı diğer ibadetlerde aranan akıl ve buluğ şartının burda aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmaktadır. Zekat bir ibadet sayıldığından dolayı eskiden bu yana zengin gayri müslim kişilerin, zekat ile yükümlü olmaları hiç bir zaman gündeme gelmemiştir ve bunun yerine onlardan başka isimler altında farklı vergiler de alınmaktadır. Çocuklar ve akıl hastaları öşür adı verilen toprak ürünlerinde sorumlu olduklarında görüş birliği olmakla beraber, bunların zekata tabi diğer mallarından zekat alınıp alınmayacağı hususunda farklı iki görüş ileri sürmektedir. Ebu Hanîfe akıllı ve baliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekat türü hariç olmakla birlikte, zekatla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocukların malları zekata tabi olmaktadır. Bunların borcunu velileri ve vasileri ödemektedir. Zekat vekâletle yerine getirilebilen mali bir ibadettir. Veliler zekatın verilmesinde çocukların ve akıl hastalarının vekili olmaktadır. Bu vecîbeyi yerine getirmede onun yerini alır, dolayısıyla onlar adına zekat vermektedir. Bu iki farklı görüşten, çoğunluğun görüşü daha güçlü ve tercih edilen olmaktadır. Çünkü zekat netice olarak zenginliğin borcudur, topluma karşı bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekleşmesine hizmet eder. 

Zekat Şartları

Mal ile İlgili Zekat Şartları: Kur'an zekata tabi olan mallara genel olarak temas etmiş Hz. Peygamber de söylediği hadislerde hangi malların ne şartlar içerisinde zekata tabi olduğunu belirtmiştir ve zekat memurları için oluşturduğu talimatta bu mallar arasında nasıl ve ne biçimde zekat vereceğini belirtmiştir. Zekatla ilgili olarak daha sonraki dönemde meydana gelen fıkıh da Hz. Peygamber ve sahabeler zamanında bu uygulamanın örnekleri etrafında gelişmişlik göstermiştir. Bunun sonucu olarak, bir malın zekata tabi olmasi durumunda tam mülk olması, artıcı bir özelliğe sahip olması, nisaba ulaşmış olması, tabii ihtiyaçların fazla olmasından dolayı, üstünden bir sene geçmiş olmak gibi şartların arandığı görülmektedir. Fakat bu şartların gerekliliğinin Kur'anda yada Hz. Peygamber tarafından açıkça zikredilmediğini, fakihlerin ilk dönemde zekat tahsil örnek ve usullerinden bu sonucu çıkardıklarını burada belirtmek gerekmektedir. Zekat konusundaki klasik fıkıh doktrini bu metotla ve böyle bir süreçte meydana gelmistir. İslam hukukuyla ilgilenen kişilerin mal kavramıyla ilgili olan görüşleri, İslam toplumunun ekonomik gelişim belirtisiyle adeta paralellik arz etmektedir. Hanefîler'e göre mal, insanın malik olduğu ve kendisinden adete uygun olup da faydalanmasını olduğu her şeydir. Fakihlerin çoğu menfaatleri için "mal" kabul ederken Hanefîler karşı görüşte olmuştur. Fakat zekat hukuku açısından Hanefi mezhebinde olanların görüşleri daha ağırlıklı olarak belirir. 

Zekat şartları arasında bellli sahibi olmayan mallar, zekata tabi olmamaktadır. Buna göre halkın yararına sunulan mallar, herkesin kullanımına sunulan mallar, devletin zekatı, vergisi ve diğer devlet gelirlerinden elde edilen mallar belirli bir maliki olmadığından dolayı, zekata tabi olmaz. Bu mallar bütün toplumundur ve onlardan bir kısmı da fakir kısımdır. Fakir, yetim ve kimsesizlerin doyurulmasında, bu kişikerin okutulmasında, cami, mescid, yol, köprü yapımında bu gibi amaç]]> Hayvanların Zekatı https://www.zekat.gen.tr/hayvanlarin-zekati.html Thu, 06 Dec 2018 03:04:29 +0000 Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayva
Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. 

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) zekâta tâbi tutulan mallarla ilgili bir tarife yapmış, ancak uygulamaya koymadan vefat etmiş ve tarifeyi Hz. Ebû Bekir ve Hz.Ömer uygulamıştır. Bu tarifede hayvanlar zekât malları arasında yer almıştır. 

Din âlimleri tarafından bu tarifeler yorumlanmış ve bazı sonuçlara varılmıştır. Peygamber Efendimiz deve, sığır ve koyun zekât olarak verilmesi ve devenin 5, sığırın 30, koyununda 40 olarak nisabları belirlenmiştir. Koyunların saime yani senenin çoğunu otlaklarda geçiren hayvan olmasını istemiştir. Bu hayvanları ayrı ayrı incelersek; 

Develerin zekatı islamın başından bu güne kadar deve önemli bir hayvandır. Taşımacılıkta kullanılması yanında et ve sütünden yaralanır. Efendimiz zamanında da deve ilk sırayı almıştır. 

Hayvanların Zekatı
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) develerin zekât nisab miktarlarını şöyle vermiştir
 • 5 deveden 9 deveye 1 koyun
 • 10 deveden 14 deveye 2 koyun
 • 15 deveden 19 deveye 3 koyun
 • 20 deveden 24 deveye 4 koyun
 • 25 deveden 35 deveye 2 yaşında dişi deve
 • 36 deveden 45 deveye 3 yaşında dişi deve
 • 46 deveden 60 deveye 4 yaşında dişi deve
 • 61 deveden 75 deveye 5 yaşında dişi deve
 • 76 deveden 90 deveye 2 adet 3 yaşında dişi deve
 • 91 deveden 120 deveye 2 adet 5 yaşında dişi deve
Koyunların zekatında nisabları Peygamber Efendimiz belirlemiştir.
 • 40 koyundan 120 koyuna 1 koyun
 • 121 koyundan 200 koyuna 2 koyun
 • 200 koyundan 399 koyuna 3 koyun
 • 400 koyundan 500 koyuna 4 koyun

Sığırların zekatı saime olması şartı ile zekât nisabı

 • 30- 40 sığır arası 2 yaşında buzağı
 • 40- 60 sığır arası 3 yaşında buzağı
 • 61 ve fazlası 1 yaşını bitirmiş 2 buzağı verilir. 
Zekât verilirken sığır ile manda bir cins sayılır ve buna göre zekatı verilir. Örneğin 20 sığır ve 40 mandası olan 60 sığırlık zekât nisabına denk gelir. Toplumda yaygın olarak bilinen hayvanlar türleri üzerinden yapılan bu hesaba günümüzde üretilen diğer hayvanları da bu ölçütler üzerinden hesapları yapılmalı ve zekâtlarını buna göre verilmesi uygun olur. 
]]> Zekat İle İlgili Ayetler https://www.zekat.gen.tr/zekat-ile-ilgili-ayetler.html Thu, 06 Dec 2018 20:05:30 +0000 Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde  31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakar Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde  31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.

Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:

43- Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

83- Hani İsrailoğulları’ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.

110- Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.

177- Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.

277- İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin Katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

Zekat İle İlgili Ayetler

Nisa suresinde geçen zekat ayetleri:

77- Kendilerine; "Elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin" denenleri görmedin mi Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin" dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret, ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.

162- Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.

Maide suresinde bulunan zekat ayetleri:

12- Andolsun, Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.

55- Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir.

Tevbe suresinde bulunan zekat ayetleri:

5- Haram aylar (süre tanınmış dört ay) sıyrılıp-bitince müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

11- Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.

18- Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar onarabilir. İşte, hidayete]]> Zekat Ayetleri https://www.zekat.gen.tr/zekat-ayetleri.html Fri, 07 Dec 2018 15:38:22 +0000 Zekat ayetleri, zekat artma, bereket, çoğalma ve arıtma demektir. Zengin olanların mallarının kırk da birini fakirlere infak etmesi kuranda emredilmektedir. İhtiyacı dışında bir mala sahip olan her aklı başında,  b Zekat ayetleri, zekat artma, bereket, çoğalma ve arıtma demektir. Zengin olanların mallarının kırk da birini fakirlere infak etmesi kuranda emredilmektedir. İhtiyacı dışında bir mala sahip olan her aklı başında,  baliğ Müslümanın uyması gereken bu emir kuranda bir çok ayette geçmektedir. Zekatın namaz gibi farz olduğu, vakti gelince zekat almaya uygun olan fakirlere, yolculara  verilmesi gerektiği ayet ve hadislerle sabittir.

Zekat ayetleri:

Bakara suresi 43. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

MaideSuresi,12. ayet: Andolsun, Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz  almıştı. Onlardan on iki güvenilir / gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.

Araf Suresi, 156. ayet: Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır; onu korkup, sakınanlara, zekatı verenlere ve Bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Tevbe Suresi, 71. ayet: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Zekat Ayetleri

Bakara Suresi, 177. ayet: Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler. İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.

Tevbe Suresi, 60. ayet: Sadakalar, zekatlar yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(ar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Enbiya Suresi, 73. ayet: Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan, fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar Bize ibadet edenlerdi.

Hac Suresi, 78. ayet: Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O (Allah) bundan daha önce de, bunda  da sizi "Müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.

Müzzemmil Suresi, 20. ayet: Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde namaz için kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı bildi, böylece tevbenizi (O'na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah'ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip, dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan  kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve]]> Kuranda Zekat https://www.zekat.gen.tr/kuranda-zekat.html Sat, 08 Dec 2018 09:53:48 +0000 Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yoksulu yedirin gibi ifadelerle yada mallarla Allah yolunda mücadele etmek şeklindeki Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yoksulu yedirin gibi ifadelerle yada mallarla Allah yolunda mücadele etmek şeklindeki ifadelerle anlatılır. Kuran’da oldukça fazla ayette anlatılan bu ibadet, dinimize göre en önemli vazifelerimizden biridir. Kuran’daki birden fazla ayette mallarımızdan fedakarlık anlatılmıştır. Ancak hiçbir ayette Kuran’a göre zekatın miktarı 1/40′dır biçiminde bir ifade yer almaz. 

Kuran’da birden fazla ayette yer alan bu konuda, eğer 1/40 şeklinde bir ölçü lazım olsaydı, şüphesiz Allah bunu kitabında yer verir ve bizi yalanlarla içerikli başka kitaplara yönlendirmezdi. 1/40 biçiminde ölçü oluşturan mezheplerin bu ölçüsü, halkın bir çok kısmı tarafından dinin ölçüsü zannedilmektedir. Oysa bu ölçün Kuran’da yer almadığı gibi, mezheplerin tek ölçüsü de değildir. Mezhepler altın, gümüş para gibi değerlerin miktarını 1/40 olarak görmüşlerdir. 

Mezheplere göre devenin zekatının ölçüsü, koyunun zekatının ölçüsü gibi ölçülerin hepsi birbirinden değişiktir. Tarladaki ürünün zekatı 1/10′dur. Eğer suyu taşıma şekli ile tarlanıza taşıyorsanız bu ölçü 1/20′ye geriler. Yani Kuran’da olmayan birçok farklı ölçü zekatta geçerlidir. Üstelik bu ölçülerin bir anlamı yoktur. Niye çiftçilik yapan biri mahsülünün 1/10′unu verecekken, altını, gümüşe sahip olan biri 1/40′ı gibi bir rakamla çiftçilerin dörtte birini versin. 

Çiftçilerin tüccarlardan daha mı iyidir, ya da çiftçilik tüccarlıktan çok daha avantajlı bir meslek midir Deveye sahip olanlarla, koyuna sahip olanların verdiği zekatın miktarı neye göre farklı Kuran’da olmayan ölçüleri sallayanların, salladıklarında bir akıl ve bir basiret görülmemektedir. Allah, Kuran’la yetinmemenin sonucunun bu konuda da felaket olduğunu göstermektedir.

Kuranda Zekat

Kuran’da bulunan infak cümlesinin Türkçe anlamı “harcamak, sahip olunan mallardan vermek”tir. Kuran’da yer alan bu cümle Türkçe’deki harcama cümlesi gibi hem Allah yolunda harcamayı, hem de başka harcamaları ifade edebilir. Çoğunlukla Allah yolunda harcamayı ifade etmek için kullanılmış olan bu cümle, Allah yolundan alıkoymak için oluşan harcamalar için de kullanılmıştır. Oysa “sadaka” cümlesi hep “Allah yolunda harcamalar” anlamında kullanılır. Sadaka cümlesi özünde doğrulama manasına sahiptir. Allah yolunda oluşan harcamaların, Allah’ın hükümlerine inanmanın ve bu hükümleri doğrulamanın bir neticesi olması, “sadaka” kelimesinin bu kökten türemesine neden olmuş olabilir. 

“Zekat” cümlesi ise temizlenme manasındadır. Kuran’da zekat cümlesi “sahip olunan değerlerden başkalarına vererek temizlenme” manasında kullanılır. Yani 9Tevbe Suresi ve 103. ayette “sadaka vermenin”, “temizlenme” yani “zekat” olduğunu anlaşılır. Sadakayı zekatı aynı tutan bu anlayış kadar, zekatı daha geniş anlamlı olup, özellikle sadakayı oluşturan bir kavram olarak da düşünen bir anlayış da geliştirebiliriz. Bu anlayışa göre zekat, var olan bütün imkanlardan vererek temizlenmeyi gerektirir. Yani şahıs mallardan vererek zekat vazifesini yerine getirebileceği gibi, var olunan bilgisinden başkalarını faydalandırmakla da zekat görevini yerine getirmiş olur. Kuran var olduğumuz mallardan, maddi değerlerden kimlere vereceğimizi şu ayetleriyle açıklar: yakınlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, özgürlüğe kavuşma gayretindekilere veren.

]]>
Kimlere Zekat Verilmez https://www.zekat.gen.tr/kimlere-zekat-verilmez.html Sat, 08 Dec 2018 10:13:59 +0000 Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekat alabilecek fakir fukaray Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekat alabilecek fakir fukarayı gözetmek amacı ile verilmesidir. İslamın beş şartından birisi olan zekat Medine de hicretin 2'ci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de "Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin." (Bakara, 2/43, 110, Hac, 22/ 78, Nur, 24/ 56, Mücadele, 58/ 13, Müzzemmil, 73/ 20)

" Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğim, artırıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir." (Tevbe, 9/ 103) buyrulmaktadır.

Sevgili Peygamber Efendimiz (S A V) zekat konusun da ise şöyle buyurmuştur," Mallarınızı zekat ile koruyunuz" (Nisap dinimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür. Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka malı veya parası olan kimse zengin sayılır.)

Zekat Kimlere Verilmez

 • Zekat gerçek ihtiyaç sahibi dahi olsalar kesinlikle şu kişilere verilmez.
 • Baba, anne, büyük baba, büyük annelere verilmez.
 • Zekat verecek kişinin kendi kızı ve oğlu, oğlundan olan torunları, kızı kızından olan torunları ve evlat ve torun çocuklarına zekat verilmez.
 • Müslüman olmayan kişilere zekat verilmez.
 • Aynı evde yaşayan eşler yani koca karısına, hanım kocasına  zekat veremez.

Yukarıda belirttiğimiz kişilerin dışında zekat herkese verilebilir. Zekat nakit para olarak verilebileceği gibi gıda veya diğer ihtiyaç maddeleri olarak da verilebilir. Yani bu durumda zekat ihtiyaç sahibinin gereksinimlerini karşılamak amacı ile giyim, eşya ve gıda maddesi olarak zekat verebiliriz.

Kimlere Zekat Verilmez

Zekat Vermenin Belli Bir Vakti Var Mıdır

Zekat vermenin her hangi bir vakti olmadığı gibi, kişiye Farz olduğu zamandan başlayarak zekatın verilmesi gereklidir. Zekat vermek için Ramazan ayını veya başka bir ayın beklenmesi gerekli değildir. Zekatın üzerine farz olduğu kişilerin, en kısa sürede zekatlarını fakir fukaraya vermeleri uygun olur. Zekatın tamamının bir kişiye verilip verilmeyeceği konusunda ise şafiler ve Hanefiler göre fakir fukaranın, ihtiyacını karşılayacak miktarda zekat vermek makbuldür. Bu nedenle Hanefiler açısından verilecek zekat şayet ayrı ayrı kişilere verildiğinde çok ufak miktarlara bölünecekse, zekatın tümünün bir kişiye verilmesi daha uygun olarak kabul edilmektedir. Misal olarak evlenmek amaçlı borçlanan fakir bir kişiye borcunun tamamını kapatacak miktarda zekat toplu olarak verilebilir. Ayrıca borcu olan bir fakirin tüm borcunu kapatacak kadar zekat verilebileceği gibi ayrıyeten fakirin elinde biraz para kalacak kadarda zekat verilebilir. Zekat durumu iyi olmayan başta kardeş, hala, dayı, amca ve teyzeye verilebilir. Hatta yakın akrabaya öncelik tanıyarak zekat verilmesi çok daha makbuldür. Bu konu hakkında da bir hadisi şerifte ise" Fakirlere verilen sadaka bir sadakadır, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka değerindedir. Akrabaya verilen sadakanın yanı sıra zengin bir koca kendisinden fakir karısına zekat veremez. İmam Muhammet, İmam Şafii,  İmam Malik ve İmam Ebu Yusuf' a göre, zengin olan bir kadın eşine zekat verebilir. Ayrıca Kayınvalide ve Kayınpeder yoksul damadına zekat verebilmesinin yanı sıra zengin damat da yoksul kayınvalidesine ve kayınpederine zekat verebilir.

]]>
Zekat Miktarı https://www.zekat.gen.tr/zekat-miktari.html Sun, 09 Dec 2018 04:49:37 +0000 Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine geti Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalardan birisidir. Zekat miktarına dinimizde "nisap" adı verilmektedir. Zekat verme ibadetinde en çok zorlanılan kısım da nisap miktarını hesaplamadır. 

Kur'an'da Hz. Muhammet dönemindeki şartlara ve mallara göre zekatın şartları, zekat verilecek malların hangi koşulları taşıması gerektiği gibi konular açıklığa kavuşturulmuştur. Aynı zamanda Hz. Peygamber, (s.a.v) hadislerle ve sünnetleriyle zekat memurlarına zekat miktarı hususunda talimatlar vermiştir. Hz. Muhammed öldükten sonra ise zekat ile ilgili işlemler, bu temel talimatlar doğrultusunda şekillenmiş ve çoğu mezhep tarafından birbirine yakın görüşlerle kabul görmüştür. 

Zekat miktarının temelini ve aslını oluşturan bu talimatlarda, zekat verilecek malın taşıması gereken özellikler ile ilgili şu dört madde yer almaktadır:

Artıcı özelliğe sahip olması
Kişinin günlük ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağı mal miktarından fazla olması
Kur'an'da belirtilen nisap miktarına eşit bir miktara gelmiş olması
Tam mülk olması

Bu dört maddeyi taşıyan her türlü kıymetli ziynet eşyası, nakit para, altın, gümüş, ticareti yapılan mallar ya da bu mallardan elde edilen düzenli gelir gibi eşyaların zekatının verilmesi gereklidir. Özellikle dördüncü madde olan "Tam mülk olma" şartının, mal üzerinde mutlaka aranması gerekir.

Zekat Miktarı
Tam mülk sahibi olma, zekat miktarı hesaplanacak malın, tamamen zekatı verecek kişiye ait olması ve başkalarının mal üzerinde herhangi bir hak iddiasının bulunmaması durumudur. Haram yemeyi ve haram maldan çocuklarına yedirmeyi, kabir azabı ile cezalandıran Yüce Allah, bu haram mal ile yapılacak ibadetin ve işlenecek sevabın da nasıl yapıldığı hakkında haberdardır elbette ki. Bu yüzden söz konusu malın üzerinde herhangi bir şaibeli durumun olmaması icap etmektedir.

Zekat Miktarı Hesaplama

Öncelikle bankada, herhangi bir iş kurulmuş ve sermaye olarak işliyor olan, yastık altında vb. her nerede bir maddi değer taşıyan ürün varsa bir kağıda en ince detayına kadar yazılır. Elde bulunan bu mallar haricinde tanıdıktan, eşten - dosttan alınacak olan maddi ürünler de ayrı bir kağıda yazılır. Bu alacak malların, kesin alınacaklar ve alınması şüpheliler olacak şekilde iki kısma ayrılması gerekir. Zekat miktarını hesaplarken kesin alınacak olanlar, elde bulunan mallara dahil edilir. 

Gerekli ayıklama işlemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç 80.18 gram altına tam olarak denk geliyor veya bu civarlarda ise zekat için gerekli sürenin geçmiş olması şartı da sağlanmışsa malın zekatı farz demektir. 

Bu malın her bir 1000 lira için 25 tl zekat verilecek şekilde zekat miktarı hesaplanmalı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır. 

Maddi ürünün zekat süresinin gelmiş olması içinse malın, sahibi olan kişinin mülküne geçmiş olduğu tarihin üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Üzerinden 1 yıl geçtiği anda zekatının verilmesi gerekir. 

Altın miktarı ile kıyaslanamayacak olan tarım ürünlerinin zekat miktarı bu ölçü biriminden muaftır. Burada iki seçenek mevcuttur ve bunlara göre hesap yapılmalıdır. Eğer tarım ürününün yetiştirildiği arazinin su ihtiyacı doğal yoldan yani nehir, akarsu gibi bir kaynaktan ücretsiz olarak sağlanıyorsa emeksiz kategorisine girer. Bu malın onda biri zekat olarak verilir. 

Sulama yapmak için para ödenen ve ek emek gerektiren ürünlerde ise zekat miktarı yirmide bir olarak hesaplanır. 
]]>
Paranın Zekatı https://www.zekat.gen.tr/paranin-zekati.html Sun, 09 Dec 2018 12:04:25 +0000 Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne yapmamızı emrediyor, Peygamberimiz ne buyuruyor, din kitaplarımız ne buyuruyor Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne yapmamızı emrediyor, Peygamberimiz ne buyuruyor, din kitaplarımız ne buyuruyor demiyor kimse. Akla göre ölçü bulunsa, akıl sayısı kadar din olur. Onun için, dinde nakil esastır. Zekat olarak verilecek mallar yerine, bunlarla aynı değerde olan mal vermek caizdir. Kıymet söylenince, altın ve gümüş akla gelir. Başka mallar anlaşılmaz; çünkü eşyanın önemi altın ve gümüşle anlaşılır.

Fülus [bakır] paraların kıymetleri nisabı bulunca, zekat olarak, bu fülusun oranının kırkta birini gümüş olarak vermek gerekir. Bakır paranın zekatı, aynı değerde bakır paradan verilmez, gümüş şeklinde verilmesi gerekir. İmam-ı Ebu Yusuf hazretleri buyurdu ki: Toprak sahiplerinden uşur ve zekat olarak, altın ve gümüş almak yerine, başka akçe almak haram olur. Her ne kadar bunlar, herkesin bildiği damgalı paraysa da, altın değil, bakır paradır.

Altın ve gümüş değeri taşımayan, kullanılan para ile zekat verilmez. Zekat, ya altın yada gümüş, veya ticareti yapılan maldan verilir. İmam-ı Nesefi hazretleri buyuruyor ki: Bir zengin, bir fakire yemek yedirirse, zekat vermiş olmaz. Zekat için altın ve gümüş yerine, bunların değeri kadar olan ticaret malı vermek uygundur. Elbise işiyle uğraşan birisi, ticaretini yaptığı elbiseden yada değeri kadar altın, gümüş verir.

Beş deveye sahip olan, bir koyun verir. 24 deveye sahip olan dört koyun, 25’ten 35’e kadar olan deve için, iki yaşında bir yavru dişi deve verilir. 36’dan 45’e kadar, üç yaşında dişi deve yavrusu verilir. 46’dan 60’a kadar, yük taşıyabilecek, dört yaşında dişi deve verilir. Bundan daha fazlası için de, yine belli miktarlarda dişi deve verilir. Zekat, erkek deve olarak verilmez. Erkek develerin zekatı bile dişi deve olarak verilir. Dişi deveye sahip değilse değeri kadar altın yada gümüş verilir. Başka bir mal verilmez.
Paranın Zekatı
Niçin dişi deve verilmesi gereksinim duyulduğu bilinmemektedir. Deveye binilir, eti yenir, yük taşır. Dişi devenin erkek deveden farkı, süt verip, yavru doğurmasıdır ancak dişi deve, erkek deve olmadan yavru doğuramaz. Bu olaya rağmen dinimiz erkek deveyi zekat olarak vermeyi uygun görmez. Bir bakkal sattığı mallardan zekat verebilir ancak konfeksiyon malından zekat veremez.

Bir konfeksiyoncu da, ceket pantolon gibi sattığı mallardan zekat verebilir, ancak pirinç, yağ gibi bakkalların sattığı mallardan zekat veremez. Bir eczacı, ancak sattığı ilaçları zekat olarak verebilir vaya altın olarak verir. Konfeksiyon veya bakkal dükkanda bulunan malzemelerini veremez. Halıcı yada mobilyacı ancak ticaretini yaptığı, sattığı malları zekat olarak verebilir. Oyuncakçı mal olarak başka bir şey veremez. Bazıları, fakire ne versen alır, yeter ki ver, fakir alır diyorlar. Evet, fakir razı olur, ancak önemli olan, fakirin rızası değil, Allahü teâlânın ne emrettiğidir. Kumarda da, faizde de, zinada da tarafların rızası vardır, ancak Allah’ın rızası yoktur. Önemli olan Allah’ın emridir.

Hile-i şeriyye, harama mağruz kalmamak için kurtuluşu bulmak demektir. Haramı helal veya helali haram kılmak için hile-i şeriyye yapılmaz. Veya birinin hakkına engel olmak yada haksız mal elde etmek için hile yapmak caiz olmaz. 
]]>
Öğrenciye Zekat Verilir Mi https://www.zekat.gen.tr/ogrenciye-zekat-verilir-mi.html Sun, 09 Dec 2018 19:01:23 +0000 Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu, bu diye bakılmadan kişinin zengin olup olmadığına bakılmalıdır. İslam dininde ailenin zenginliği değil aile bireylerinin durumu ayrı ayrı değerlendirilir. Karının kocasından ayrı bulunan ziynet eşyası ve kocanın ailesinin ihtiyaçlarının dışında tuttuğu birikmiş parası bulunabilir. Buna göre her ikisinin de malı ayrı değerlendirilerek ona göre hesaplanıp zekatı ne tutuyorsa o kadar verilir. Bu durumda, bizim yaşadığımız dönemde öğrencinin ailesinin durumu iyi bile olsa, çalışmadığı için  öğrenciye zekat verilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Fakat, ailesinden yeterli desteği fazlasıyla alan bir öğrenciye vermektense daha muhtaç insanlara vermek daha uygun olur. 

Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Şayet öğrenci fakir ise, zekatın günümüz koşullarında, öğrenci olmanın, okuyabilmenin ne kadar yüksek maliyette olduğuna bakarsak öğrenciye zekat vermek çok yerinde ve olur. Çünkü, bir öğrenciye yardım etmek demek ülkenin geleceğine yatırım yapmak demektir. dolayısı ile zekatın bir öğrenciye verilmesi zekatın değerinin kat kat üstünde bir sevap olarak kişiye geri dönecektir. Şöyle bir düşünecek olursak o öğrenci bir meslek sahibi olduğunda ülkeye faydalı olacaktır. Onun ürettiği her şey, doktor ise tedavi ettiği her hastadan o öğrenciye zekat veren kişi de faydalanacaktır.

Allah zekat verenlerin sayısını artırsın...
]]>
Zekat https://www.zekat.gen.tr/zekat.html Mon, 10 Dec 2018 08:55:54 +0000 Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilgili bir ibadettir. Zekatı veren kişi cimrilikten, günahtan korunup malında ki bereket artar. Zekat hicretin 2. yılında ramazan ayının sonunda farz kılındığı bildirilmiştir. Toplumdaki zengin fakir gibi ekonomik değerlerin arasındaki farkın ortadan kalkması fakire yardım etmek gibi bir fonksiyonu vardır. Zekatın, belirli bir maddi varlığı olan her müslüman ın vermesi gerektiği ayet ve hadisler le sabittir. Bu nedenledir ki zekat farz ibadetlerden bir tanesidir. Yani kişinin müslüman olması ve hükümlerdeki zenginliğe ulaşmış olması ile zekat verme şartı gerçekleşmiş olur. 

Zekat verilmesi için mal miktarının minimum tutarı şöyledir.
 • Gümüş 200 dirhem=561.2 gr
 • Altın 20 miskal= 80.18gr
 • Deve 5 adet
 • Sığır 30 adet
 • Koyun 40 adet 
Toprak tan elde edilen mahsuller, madenler, defineler için yıl şartı aranmaz. Hemen ödenmeleri gerekir. Elde bulunan nisap miktarından fazla olan mal borç karşılığı olmamalıdır. Yani kişinin malı var fakat bu malına karşılık borcu da var ise bu kişiye zekat düşmez. 

Zekatın şartları, ödenme zamanı ve kimlere verileceği, hangi mallardan ne kadar verileceği ayrıca ayet ve hadisler le belirlenmiştir.Zekatın şartları başta niyettir. Yani kişi zekat verirken o malın zekatını verdiğini niyet etmesi gerekir. Daha sonra temlik tir ki buda zekat verilen kişinin zekatı mülkiyetine geçirmesidir. Mesela fakir kişiye bir mal, eşya ve benzeri bir şeyler almak zekat yerine geçmez.Burada  zekat mal veya eşya alınması için verilen paradır.

Zekatın ödenme zamanı da yoktur. Bir gelirin üzerinden 1 yıl geçmesi ile zekat verme zamanı gelmiş olur. Makul bir zaman içerisinde yapılmalıdır. Genelde Ramazan ayı içerinde verilir. 

Zekat
Zekat fakir, hiçbir malı mülkü olmayan, asli ihtiyacı olan evi olsa da geliri ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayan, nisab miktarından az malı olan kişilerde zekat verilebilinecek kişiler olarak kabul edilmiştir. Zekat vermek düşmeyen kişiler ise, anne, baba, eş, çocuk, dede, nene, torun gibi birinci derece akrabalık bağı olanlara. Gayr'ı müslimlere, zenginlere ve Hz Peygamber soyundan gelenlere zekat vermek uygun değildir.
Kaybolan çalınan malların ve eşyaların zekatı yoktur. Binek olarak ve iş için kullanılan hayvanlar, kişinin yaşamak için oturduğu evi, ev eşyaları, mesleki olarak kullandığı alet ve edavat lar zekata tabi değildir. Hz Peygamber soyundan gelenlere zekat vermek de yasaklanmıştır. Zekat verilen malların iyi ve kullanılır durumda olması gerekmektedir. Zekat verilecek kişiler iyi araştırılıp verilmelidir.
]]>
Fitre Zekat https://www.zekat.gen.tr/fitre-zekat.html Mon, 10 Dec 2018 21:44:02 +0000 Fitre Zekat, genel olarak dinimiz birlik ve beraberlik içinde olmak ve kıskançlık ve haset gibi davranışları gidermek için uygulanan ibadetlerdir. Zekat ve fitre uygulanış olarak aynı gibi görünse de teoride farklıdırlar. Zekat Fitre Zekat, genel olarak dinimiz birlik ve beraberlik içinde olmak ve kıskançlık ve haset gibi davranışları gidermek için uygulanan ibadetlerdir. Zekat ve fitre uygulanış olarak aynı gibi görünse de teoride farklıdırlar. Zekat islamın 5 şartından biri olan ve yapılması farz olan bir ibadettir. Ve namazla bir arada toplamda Kuranı Kerimde 37 ayet de geçmektedir. Hicretin ikinci yılında farz kılınan ve günümüze kadar yapılmakta olan ibadettir. Fitre ise vacip olan bir ibadettir. Fitre oruç ayında en fazla ramazan bayramına kadar olan süreçte verilmesi önerilir. Fitre ve zekat her iki ibadetinde belirli ölçütleri vardır. Genel olarak her ikisinde yapılması için öncelikle kişinin belirli bir mal varlığa ve borcunun olmamasına önem gösterilir. Dinimiz her ibadette olduğu gibi fitre ve zekatta da zorlaştırmayıp kolaylaştırmaktadır.

Fitre Ve Zekatın Dinimizdeki Önemi Ve Fitre Zekatı Verende Bulunması Gereken Özellikler; genel olarak dinimizde asıl vurgunun yapıldığı zenginlik veya fakirliğin öneminin olmadığı ve insanların maddi varlıklarla üstünlük kuramayacağını asıl üstünlük takva ile olacağının kanıtıdır. Aynı zamanda gerçek manada fitre ve zekatlar verilerek zenginler ve fakirler arasında uçurum bir farkın olmaması için önemlidir. Çünkü fitre ve zekatını vermeyen kişilerde maddi üstünlük kurduğunu düşünenlerde merhamet ve vicdandan yoksun olmaktadırlar. Bundan dolayı, fite zekatlarını veren zenginlerin kalbi yumuşamaktadır. Merhamet duygularının yücelmesi ile birlikte fakirlerle olan iletişimlerden dolayı, bir nevi içleri ferahlanmaktadır. Aynı zamanda fitre zekatları alan fakirlerde, haset ve kıskançlık gibi oluşan duygularla ile birlikte zenginlere olan bir çok ön yargı tabuları yıkılarak her iki kesim arasında birlik ve beraberlik oluşarak daha huzurlu bir toplum oluşur. Ayrıca Peygamber Efendimizin (s.a.s.) birçok hadislerinde zekatın önemi vurgulamaktadır. Bir hadisinde "zekat vererek malınızı koruyabilirsiniz". Yani insanın verdiği kendisinindir. Kişinin elde ettiği malk mülk hepsi Allah tarafından verildiği gibi aynı şekilde Allah tarafından da geri alınabilir.

Fitre Zekat
Aynı zamanda fitre ve zekatı verebilmek için dinimizde bazı hususlar belirtilmiştir.
 • Dini olarak müslüman olmak
 • Buluğ çağına girmiş ve aklı dengesi yerinde olanlar
 • Hiç bir baskı altında olmamak ve maddi olarak dinimizin belirlediği ölçüt kadar zengin olmak ve elinde bulunan malvarlıkların en az bir sene kadar eli altında olması gerekmetedir. Dinimizin belirlediği bu ölçüte nisab denilmektedir. Ve nisab ölçütü olarak 80,18 gr kadar altına sahip olmak bunu yalnızca altın olarak düşünülmemelidir. Malvarlığın para karşılığı olarak belirlenen gram altınların günümüzdeki değerleri ile karşılaştırılabilir. Ve elinde bulunan maddi varlıklar bir senesini mutlaka doldurmalıdır. 
Fitre Ve Zekat Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Fitre ve zekatları verirken belirli bir ölçüte göre verilmeli ve verirkende yakınlık olarak belirli ölçütlere uyulmalıdır. Bu yakınlık sıralamasında ilk olarak vereceğeniz insanın müslüman olması ve gerçektende ihtiyaç sahibi olduğuna inanmalısınız. Ardından yakınlık sıralamasında kan bağı olarak kardeşinize ve kardeşinizin çocukları, ardından amca ve haladır. Bunlar arasında ihtiyaç sahibi yok ise diğer akrabalarınız dayı tezye ve diğer akrabalarınızdır. Aynı şekilde akrabalarınızda ihtiyaç sahibi yok ise komşularınıza ve yerleşim olarak oturduğunuz semt ilçe olarak genişletilerek verilebilir. Fakat verirken dikkat etmeniz gereken ihtiyaç sahibi olmasına dikkat ediniz. Son zamanlarda bir çok hayır dernekleri işlem görselerde uzmanlar ve alimler tarafından dernek ve hayır kurumlarına kesinlikle zekatlarınızı vermemenizden yanadır. Ve bu sıralamanın dışına çıkılmaması gerektiği ifade etmektedirler. Diğer tarafta fitre de dikkat etmeniz gereken hususlar ise fitre oruç ayında paylaşmak ve fakirlere kol kanat gelmek ama]]>