Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Zekat Oranları

Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette söz edilmektedir. Zekat'ın kelime manası ise, çoğalma, çoğalma, arıtma, berekettir.

Kaç Gram Altına Zekat Düşer

Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden daha azında zekat yoktur." diye buyurarak, altında ve gümüşte nisap oranını belirlemiştir. Günümüzde bu değerler ise, altın için 85 gram yapmakta, gümüş içinde 595 gram yapmaktadı...

Zekat Verilecek Mallar

Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmesidir. Zekât tam maliki olduğumuz mallar üzerinden verilir. Sahibi olmadığımız malların zekâtindan sorumlu değiliz. Örneğin bize emanet bırakılmış mallar.

Öğrenciye Zekat Verilir Mi

Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse zengin sayılır ve kişi bu birikiminin zekatını vermek durumundadır. Zekat verilirken Öğrenci veya şu, bu diye bakılmadan kişinin zengin olup olmadığına bakılmalıdır. İslam dininde ailen...

Zekat Nelerden Verilir

Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu manası ile 30 ayette bahsi geçmektedir. Hangi Mallar İçin Hangi Oran...

Hayvanların Zekatı

Hayvanların zekatı, ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir ayet bulunmamaktadır. Ancak bir ayette onların mallarından zekât verilmesi buyurulmuştur. Eski göçebe toplumlarda "mal" kelimesinin bir karşılığı hayvanlardır çünkü bir geçim kaynağıdır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) zekâta...

Zekat Miktarı

Zekat miktarı, Allahu Teala'nın Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik ruhunu geliştirmek için farz kıldığı en güzel ibadetlerden olan zekatın, miktarını en doğru şekilde hesaplayıp ibadetimizi tam olarak yerine getirmemiz için en önemli aşamalardan birisidir. Zekat miktarına dinimizde "nisap" adı verilmektedir. Zekat verme iba...

Zekat İle İlgili Ayetler

Zekat ile ilgili ayetler, kuranı kerimde 31 yerde geçmektedir. Allah, kitabında zekat vermenin farz olduğunu, iyilik ve berekete vesile olduğunu bir çok sürede tekrar tekrar vurgulamıştır.Bakara suresinde bulunan zekat ayetleri:43- Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rü...

Zekat İle İlgili Hadisler

Zekat ile ilgili hadisler, Kütüb-i Sitte 'den olan Buhari isimli kitapta zikredilmektedir. Sahih ravilerden oluşan hadislerde zekatın farziyeti, hikmeti, bereketi, günahı ve her türlü şartı beyan edilmiştir. Peygamberimiz,insanlar arasında iyiliğin ve cömertliğin yayılması sağlayan sadakayı sıkça yapılmasını buyurduğu hadislerde...

Zekat

Zekat, dini bir terim olan zekat belirli malın bir kısmının Allah rızası için zekat alabilecek kişilere verilmesidir. Sözlük anlamı ise çoğalma, temizlik, bereket, iyi haldir. İslamın 5 temel şartların dan olan zekat kişinin malı ve maddiyatı ile ilgili bir ibadettir. Zekatı veren kişi cimrilikten, günahtan korunup malında ki bereket artar. ...

Zekat Nasıl Verilir

Zekat Nasıl Verilir, zekat dinimizde islamın beş şartından biridir. Ellerinde maddi varlıklara sahip kimselerin dinimizce ellerindeki mal varlığı miktarına eş değer olarak gerekli hesaplaması yapıldıktan sonra verilmesi gerekmektedir. İslam dini paylaşım ve hoşgörü dini olduğunun en olgun kanıtı olarak zekat gösterilebilir. Zengin ile fakir ...

Diyanet Zekat

Diyanet zekat, zekat Müslümanların mali ibadetleri arasındadır. Her yıl Diyanet zekat miktarlarını açıklamaktadır. İslam'ın 5 şartından olan zekat, hicretin ikinci yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Zekat vermekle mükellef olmak için, Müslüman olmak, akıllı, hür, buluğ çağında olmak, borcu ve temel ihtiyaçları dışında kazanc...

Kimlere Zekat Verilmez

Zekat Kimlere Verilmez, sözlük anlamı bereket, çoğalma, artma, iyi hal, övgü, ve temizlik olan zekat islami bir tabir olarak, belirli olan malın bir bölümünün Allah rızası gözetilerek zekat alabilecek fakir fukarayı gözetmek amacı ile verilmesidir. İslamın beş şartından birisi olan zekat Medine de hicretin 2'ci yılında Müslümanl...

Zekatın Önemi

Zekatın Önemi, İslam dininde toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem verilmiştir bunu gerçekleştirmek için bir takım esaslar kabul görülmüştür. Bunlardan biri makalemizin konusu olan zekat olmaktadır. Zekat, dini ölçülere göre zengin olan müslüman kişilerin yılda bir kez malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesi ola...

Paranın Zekatı

Paranın Zekatı, Günümüzde herkes, dinden bahsediyor ve aklına estiği gibi konuşuyor. Niye bu şekil olmasın ki, bence bal gibi olur diyorlar. Allah ne yapmamızı emrediyor, Peygamberimiz ne buyuruyor, din kitaplarımız ne buyuruyor demiyor kimse. Akla göre ölçü bulunsa, akıl sayısı kadar din olur. Onun için, dinde nakil esastır. Zekat olarak ve...

Zekat Ne Zaman Verilir

Zekat Ne Zaman Verilir, Zekat islamiyette oldukça önemli olup verilmesi gerekmektedir. Örneğin altının zekatı verilmelidir ve bunun gibi mal varlığı olan şeylerin zekatı verilmektedir. Zekât, farz olduktan sonra verilir. Farz olmadığı süre içerisinde verilmemesinin bir mahsuru olmamaktadır. Genişliğe ulaşan kişi, zengin olduğu tarihi, zamanı...

Kuranda Zekat

Kuranda Zekat, Kuran’da sahip olunan malların ve maddi olan her şeyin Allah yolunda verilmesine zekat, sadaka, infak gibi cümlelerle, kimi zaman da yoksulu yedirin gibi ifadelerle yada mallarla Allah yolunda mücadele etmek şeklindeki ifadelerle anlatılır. Kuran’da oldukça fazla ayette anlatılan bu ibadet, dinimize göre en önemli vazifeler...

Zekat İbadeti

Zekat İbadeti, Zekat İslam dininde belli bir malı ve o malın daha üstünde malı olan kişilerin fakir ve yoksullara o malın karşılığını verecek kadar yardımın yapılmasıdır. Belli bir malı olan kişilerin bu malın zekatını vermesi farz olarak kılınmıştır. Zekat ibadeti elbette her müslümanın yapması gereken ibadetlerden biridir. İsla...

Zekat Şartları

Zekat Şartları, Bir kimsenin zekatla yükümlü olduğu bu hususta mükellef olabilmesi için gereken zekat şartları, ilmihal dilinde vücub şartları yada zekatın farziyetinin şartları olarak adlandırılmaktadır. Zekat verilmesi için gerekli görülen şartlar genel anlamıyla:Mükellef ile İlgili Zekat Şartları: Zekat, İslamın beş ...

Kimler Zekat Verir

Kimler Zekat Verir, Anne, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, eşe ve kafire zekat verilmesi uygun değildir. Fakir olmak kaydıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayın valideye, kayın pedere, kayın biradere, üvey çocuğa zekat verilmesi uygundur. Eğer durumlar çok kötü ise, yakın akrabaya zekat verme...

Fitre Zekat

Fitre Zekat, genel olarak dinimiz birlik ve beraberlik içinde olmak ve kıskançlık ve haset gibi davranışları gidermek için uygulanan ibadetlerdir. Zekat ve fitre uygulanış olarak aynı gibi görünse de teoride farklıdırlar. Zekat islamın 5 şartından biri olan ve yapılması farz olan bir ibadettir. Ve namazla bir arada toplamda Kuranı Kerimde 37...

Zekat Ayetleri

Zekat ayetleri, zekat artma, bereket, çoğalma ve arıtma demektir. Zengin olanların mallarının kırk da birini fakirlere infak etmesi kuranda emredilmektedir. İhtiyacı dışında bir mala sahip olan her aklı başında, baliğ Müslümanın uyması gereken bu emir kuranda bir çok ayette geçmektedir. Zekatın namaz gibi farz olduğu, vakti gel...

Kimlere Zekat Verilir

Kimlere Zekat Verilir, Zekat, Razamazan ayı içerisinde zengin kişilerin fakir kişilere mallarının karşılığında verdiği paradır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bir hadiste "Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmuştur: "Yüce Allah zekatın verileceği yerler konusunda ne bir peygamberin, ne de başka bir kişinin hükmüne razı olmadan, onunla...

Zekat Kimlere Verilir

Zekat Kimlere Verilir, Zekat anlam olarak arıtma, çoğaltma ve bereket anlamlarına gelmektedir. Müslüman olan ve mal varlığı açısından zengin olan kişilerin mallarından ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu düşünülen ve bu şekilde kabul ediyen kısmına ve hakkın sahibine verilmesi ibadetine zekat denir. Zekat ile toplumdaki sosya ekonomik ve psiko...

Zekat Vermek

Zekat vermek, Zekat malımızın belli bir miktarda Allah rızası için, bazı Müslümanlara verilmesidir. Allah'a kulluk görevlerinden bitanesidir. Zekar vermenin anlamını açarsak, dinimize göre zengin olan Müslüman kimselerin seneden seneye parasının ve malının kırkta birini ihtiyaç sahibi Müslümanlara vermesidir. Zekâtın dinimuzdeki yeri cok büy...

Zekat Ne Demek

Zekat ne demek, kelime olarak bereket, artmak, temizlenmek, iyilik anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat, şeriatta; üzerinden bir yıl geçmiş, nisap miktarı maldan verilmesi gereken vergi demektir. Bu sebeple nisap miktarı mala sahip olan zengin kişi, malının zekatını etrafında bulunan fakirlere verir. Bu İsla...

Zekat Nedir

Zekat nedir, Zekat, belli ölçülerde her zengin Müslümanın fakir insanlara seneden seneye malından bir miktar vermesidir. Zekatın kelime anlamı artmak, bereket anlamına gelmektedir. Öyle ki İslam dininde çok büyük yeri ve önemi olan zekat aslında bir ibadettir. Her zenginin yapması gereken bu ibadet son derece sevaplı ve ahiret hayatının...

 

Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Hayvanların Zekatı
Zekat Miktarı
Zekat İle İlgili Ayetler
Zekat İle İlgili Hadisler
Zekat
Zekat Nasıl Verilir
Diyanet Zekat
Kimlere Zekat Verilmez
Zekatın Önemi
Paranın Zekatı
Zekat Ne Zaman Verilir
Kuranda Zekat
Zekat İbadeti
Zekat Şartları
Kimler Zekat Verir
Fitre Zekat
Zekat Ayetleri
Kimlere Zekat Verilir
Zekat Kimlere Verilir
Zekat Vermek
Zekat Ne Demek
Zekat Nedir
Popüler İçerik
Zekat Oranları
Zekat Oranları
Zekat oranları, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu...
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Kaç gram altına zekat düşer, Peygamber Efendimiz hadislerinde "altın üzerinde yirmi miskalden az olanda zekat yoktur, gümüş üzerinde iki yüz dirhemden...
Zekat Verilecek Mallar
Zekat Verilecek Mallar
Zekat verilecek mallar, Zekât dinimizde üzerimize farz olan bir ibadettir. Dinimizin bazı ölçütlerine göre malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahibi ...
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Öğrenciye Zekat Verilir Mi, Zekat zengin ibadetidir. Bu yüzden fakirlere farz değildir. Bizim dinimizde ihtiyacının dışında 81 gram altını olan kimse ...
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Nelerden Verilir
Zekat nelerden verilir, Müslüman meydana gelen zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyacı olanların hakkı olduğu onaylama edilen (Mearic 70/22-25) ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zekat Oranları
Kaç Gram Altına Zekat Düşer
Zekat Verilecek Mallar
Öğrenciye Zekat Verilir Mi
Zekat Nelerden Verilir
Zekat Verecek Hayırseverlere
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Zekat Verecek Hayırseverlere
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2023